Speerpunt 1: Eurostad (polycentrische agglomeratie)

Vanuit Den Haag gezien houdt de grootstedelijke ontwikkeling op bij Eindhoven en op de Europese kaart zijn wij een postzegel. Op Europees niveau ligt meer en meer aandacht op de metropoolvorming (agenda Stad) en de regio’s om ons een werken hard om hun posities uit te bouwen.

Om mee te tellen moet je optellen.

Met 600.000 inwoners is Zuid-Limburg op Nederlandse schaal een stevige stad. En als wij daarbij de regio’s rond Aken, Luik en Hasselt meetellen dan komen we tot 4 miljoen inwoners; de minimale schaal voor een Europese regio. En samen met de unieke ligging in de grensgebieden vormen we een verbindende schakel met de omliggende kernregio’s Randstad, Vlaamse ruit en Rhein-Rhur.

Die constatering leidt tot de ambitie om onszelf te definiëren als een grensoverschrijdende polycentrische agglomeratie. Op verschillende niveaus wordt inmiddels actie ondernomen:

  1. De Zuid-Limburgse centrumsteden ontwikkelen een gezamenlijke toekomstvisie voor Zuid-Limburg in de internationale context
  2. In het kader van de CityDeal wordt samen met de Provincie Limburg in een EuroLab gewerkt aan concrete oplossingen voor daadwerkelijke grensverleggende initiatieven.
  3. Grensoverschrijdende mogelijkheden worden gestimuleerd door het centraliseren van initiatieven als ITEM, Grensinfopunt en Expatdesk
  4. Om een ook voor de toekomst aantrekkelijk internationaal woon- en werkmilieu te kunnen bieden wordt onderzoek gedaan naar maatregelen die dit kunnen bevorderen.

 

In het kader van grensoverschrijdend werken, hebben wij een onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek is hier te downloaden. Het onderzoek is in het Engels geschreven. 

Citydeal Eurolab

De kracht van Zuid-Limburg wordt enorm versterkt door samen te werken over de grenzen.

CityDeal Eurolab helpt om de belemmeringen van grensoverschrijdend werken en ondernemen op te lossen. Pragmatisch en op maat. Niet door wetten te veranderen (dat duurt veel te lang) maar door te harmoniseren. Niet wachten op politieke besluitvorming, maar op regioniveau oplossingen bedenken. In de bestuurlijke werkconferentie CityDeal Eurolab, op 4 oktober in het Bonnefantenmuseum in Maastricht, werd alvast het fundament gelegd voor een grensoverschrijdende coalitie. 

Lees hier het hele artikel.

video preview
LED werkt samen met:
laden...