Werkwijze

In de economie is het bedrijfsleven leading, maar de samenwerking met de overheid en kennis- en onderwijsinstellingen is een must. LED is de overlegtafel waar die triple helix partijen samen de lijnen uitzetten, prioriteiten vaststellen en afspraken maken. Programma’s worden geformuleerd en samenwerkingsprojecten kunnen worden ondersteund. Telkens fungeren natuurlijke eigenaren uit het netwerk als ‘trekker’. Dat zijn de partijen, die straks ook de uitvoering voor rekening nemen. Gemeenten spelen een bijzondere rol in LED. Zij faciliteren het samenwerkingsplatform LED en stellen, onder voorwaarde van meer dan 50% cofinanciering en commitment, aanjaaggeld ter beschikking voor de ontwikkeling van projecten. De agenda is dynamisch. Tweejaarlijks monitoren wij de regionale ontwikkeling, sporen witte vlekken en nieuwe kansen op en nemen wij samen het initiatief voor de ontwikkeling van programma’s en projecten die daarin kunnen voorzien.


 

Erik Joosten, CEO Arion

Erik Joosten, CEO Arion

"Ik ben blij dat we in een fase van optimisme zitten in Limburg en dat werd tijd ook als ik eerlijk ben. Wat ik vooral belangrijk vind is dat we het groeiend besef delen met elkaar dat Limburg niet de blindedarm van Nederland is maar het kloppend hart van Europa."

Missie

LED is een breed samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen en regionale overheden. Samen werken wij mee aan de uitbouw van Zuid-Limburg tot een krachtige top-technologische regio.

Visie

De Brainport2020 strategie en agenda is leidend. Een toekomstbestendige regionaal- economische ontwikkeling is afhankelijk van 4 samenhangende voorwaarden;
 
1. kennisontwikkeling (technology)
2. de vertaling daarvan in bedrijvigheid (business)
3. voldoende goed opgeleid personeel (people)
4. en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en mensen die hier (komen) werken (basics)

 

people-basics-business-technology
LED werkt samen met:
laden...