Brainport 2020

BP2020-grijs

Een plek in de top tien van de sterkste en meest innovatieve economische regio’s in de wereld en de top drie van Europa met werk voor nagenoeg iedereen. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen van het programma Brainport 2020, waarvoor Zuidoost-Nederland, inclusief Zuid-Limburg de komende jaren, gaat.

Brainport 2020 leidt er toe dat Zuidoost-Nederland aansluiting vindt bij de wereld- top-10 van toptechnologische regio’s en heeft voor Zuid-Limburg als gevolg: 17.000 extra banen, 8,5 miljard euro extra bijdrage aan de BV Nederland en het vrijwel uitbannen van werkloosheid.LED-infographic-ambitieprogramma

Samen met Seaport Rotterdam, Airport Amsterdam, is Brainport Zuidoost-Nederland een van de drie pijlers waarmee Nederland wil terugkeren in de innovatieve, duurzame en internationale economische top van de wereld. Meer informatie over Brainport2020 vindt u in de samenvatting van het rapport ‘Brainport2020, Topeconomy, smart society’ of in het volledige rapport `Visie, strategie en uitvoering’.

LED-infographic-focus-op-kracht

De kernactiviteiten van LED vloeien voort uit die Brainport 2020-agenda. LED richt zich op drie topsectoren: Chemie & Materialen, Life Sciences & Health en Smart Services. De Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus fungeren als de twee belangrijkste groeimotoren van de regio. Ze dragen bij aan een excellent vestigingsklimaat en zijn daarmee structuurversterkend voor de Limburgse economie. Daarnaast is Zuid-Limburg sterk in Energie, Logistiek, Leisure, Zorg en Agro & Voedsel.

Kenmerkend voor de Brainport-aanpak is de inzet op de regionaal sterke clusters en een integrale aanpak op de Brainport-domeinen:

  • People: voldoende en gekwalificeerde arbeidskrachten op alle niveaus met competenties die aansluiten op de marktvraag;
  • Technology: internationale toppositie in onderzoek, ontwikkeling en valorisatie van kennis, gericht op de vragen waar de wereld mee worstelt, zoals energie,duurzaamheid, gezondheid en voeding;
  • Business: meer en meer succesvolle nieuwe en doorgroeiende bedrijven in de topclusters en clusters in ontwikkeling;
  • Basics: een internationaal concurrerend attractief vestigingsklimaat voor bedrijven en (toekomstige) arbeidskrachten.

Bezoek www.brainport2020.nl voor meer informatie over Brainport 2020.