Subsidie voor projecten ter verbetering van de werkgelegenheid

datum: 05-04-2018

Het programma OPZuid 2014-2020 stelt € 8.606.786 EFRO-subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de verbetering van de werkgelegenheid. De call staat nog open tot 1 juni 2018 17.00 uur. Wees er dus snel bij! Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist, op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de subsidieregeling.

Welke projecten komen in aanmerking?

Bij investeringsdoelstelling 1B3 ‘Systeemversterking Human Capital’ staat de werkgelegenheid centraal. Projecten dragen bij aan verbetering van de aansluiting van het HBO/WO-onderwijs op de arbeidsvraag binnen de topclusters van de RIS3. O.a. door stimulering van onderwijsprogramma’s en voorzieningen, waarbij zowel bedrijfsleven als ook kennisinstellingen betrokken zijn en die inspelen op kwalitatieve eisen die het bedrijfsleven in de topclusters stelt aan technisch talent.

Projecten dienen vraag gestuurd te zijn en voorzien van solide businesscases, waaruit continuïteit van het project na de subsidieperiode blijkt. Bovendien dient sprake te zijn van betrokkenheid vanuit het (MKB-) bedrijfsleven.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

In totaal is een bedrag van € 8.606.786 EFRO-subsidie beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om provinciale cofinanciering voor uw project aan te vragen. Hoe u dat doet, verschilt per provincie:

Projecten die voor Zeeuwse of Limburgse cofinanciering in aanmerking willen komen, kunnen contact opnemen met de provinciale steunpunten. Wij raden u aan dit ruim voor indiening te doen. Per project zal de afweging gemaakt worden of en hoeveel cofinanciering de provincie beschikbaar stelt.

Contactpersoon provinciaal steunpunt Limburg: Dominique Ruijters e-mail dlhm.ruijters@prvlimburg.nl, tel. 043 389 72 70

Voor cofinanciering van de provincie Noord-Brabant is een cofinancieringsregeling beschikbaar. De Brabantse cofinanciering kan, tegelijk met de OPZuid-aanvraag, aangevraagd worden via het digitale webportal van Stimulus Programmamanagement.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor OPZuid-subsidie, dient u een projectaanvraag in te dienen bij Stimulus Programmamanagement via de digitale webportal. Uw aanvraag dient uiterlijk op 1 juni 2018 om 17:00 uur volledig en in het bezit van Stimulus Programmamanagement te zijn.

Belangrijke documenten:

Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 d.d. 10-11-2017.
Model aanvraagformulier
Model projectplan

De mogelijkheid bestaat om concept projectinitiatieven te laten toetsen op ontvankelijkheid, volledigheid en duidelijkheid. Wij adviseren u om daar tijdig gebruik van te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met een programmamanager van Stimulus Programmamanagement of de contactpersoon bij het provinciale OPZuid-steunpunt.

Eerdere berichten:

Samenwerking in Automotive nu echt van start

06-04-2018
Het was voor het eerst dat automotive-bedrijven in de euregio Maas-Rijn zich gezamenlijk presenteerden met een beurs en…
Lees meer

Subsidie voor projecten ter verbetering van de werkgelegenheid

05-04-2018
Het programma OPZuid 2014-2020 stelt € 8.606.786 EFRO-subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen…
Lees meer

Nieuw zakelijk evenement gratis toegankelijk

25-03-2018
Deze week vindt de eerste editie plaats van Limburg Unlimited. Het zakelijk evenement voor de provincie Limburg,…
Lees meer

Smart Automotive Seminar

25-03-2018
In de Euregio zijn diverse kennisinstituten, ontwikkelingslaboratoria en productiebedrijven bezig met de ontwikkeling en…
Lees meer

Euregio ís Smart Automotive Region (komt dat zien!)

23-03-2018
De Euregio Maas-Rijn beschikt over een krachtig automotive cluster. Aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens zijn…
Lees meer
Pagina 1 / 148
LED werkt samen met:
laden...