Van LED naar ESZL: meer grip voor gemeenten, triple-helix karakter blijft overeind

datum: 23-03-2018

De colleges van B&W van Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen hebben het besluit genomen te komen tot een nieuwe fase op het gebied van economische samenwerking in Zuid-Limburg. Vorige week heeft het bestuur van Stichting Limburg Economic Development besloten tot een wijziging van de statuten. De nieuwe naam van de stichting is Economische Samenwerking Zuid-Limburg en de bestuurssamenstelling is aangepast. Voortaan hebben de gemeenten meer grip op de organisatie, zonder dat dit ten koste gaat van het triple helix karakter. Onder leiding van de 3 centrumgemeenten wordt de komende weken gewerkt aan de nadere invulling van de samenwerking.
Dit is de laatste nieuwsbrief vanuit LED, de volgende nieuwsbrief draagt de nieuwe naam .

2013-2017 (LED)
Sterker uit de crisis

In 2012 werd in Koers voor Limburg de gezamenlijke ambitie geformuleerd om het tijd van de economische crisis en de demografische krimp te keren. Dat leidde in 2013 tot de oprichting van Limburg Economic Development, een breed samengestelde triple helix organisatie om de Brainportagenda voor Zuid-Limburg te realiseren. Versterken kenniseconomie, door-ontwikkelen krachtsectoren en stimuleren kansrijke projecten.

In de afgelopen jaren hebben de samenwerkende partijen via LED een bijdrage geleverd aan de structuurversterking van de Zuid-Limburgse economie. Ruim 90 samenwerkingsprojecten zijn ondersteund, economische speerpunten werden geformuleerd en de regio werd op de kaart gezet. Nu de (wereld)economie is hersteld staat onze regio er substantieel beter voor. Van hekkensluiter naar economische koploper. De volgende uitdaging is het toekomstbestendig maken van onze economie.

We zijn er nog niet: de arbeidsmarkt, de innovatie van het MKB en de grensoverschrijdende mogelijkheden vragen ook de komende jaren om onverminderde economische samenwerking. LED heeft veel bereikt de afgelopen jaren, maar in toenemende mate kwam de vraag aan de orde of LED wel het adequate vehikel was voor de komende periode. De afstand tussen de organisatie en de partners was te groot en het draagvlak kalfde af. Vandaar dat de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen eind 2017 besloten om te gaan bouwen aan een nieuwe fase van de economische samenwerking in Zuid-Limburg.

2018-2021 (ESZL)
Toekomstbestendige economie 

Economische Samenwerking Zuid-Limburg bouwt inhoudelijk voort op het fundament van LED, maar is organisatorisch geheel anders ingericht. De organisatie wordt slanker en het inhoudelijke werk wordt door en vanuit Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen gecoördineerd. Hierdoor ontstaat een samenwerking die nauw verweven is met bestaande organisaties. Meer dan voorheen zal ook de provincie betrokken zijn bij de nieuwe samenwerkingsvorm. De gemeenten (ook de middelgrote en kleinere) krijgen meer grip op de organisatie, maar het triple helix  karakter van de samenwerking blijft nadrukkelijk gehandhaafd. In het bestuur, de opvolger van het Kernteam en in een nieuw te vormen ‘strategic board’ komen naast de overheid ook vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

 

Inhoudelijk zijn er drie pijlers, gebaseerd op de focusgebieden Arbeidsmarkt & Onderwijs, MKB en Economie & Vestigingsklimaat. De coördinatie van arbeidsmarkt en onderwijs ligt bij Heerlen, Sittard-Geleen coördineert economie en vestigingsklimaat en Maastricht het MKB. Binnen die gemeenten zijn de portefeuillehouders verantwoordelijk en de kar wordt getrokken door nog aan te stellen programmamanagers. Daarmee blijven de werkzaamheden van het bureau van ESZL beperkt: coördinatie en communicatie. Het bureau blijft daardoor klein. De nog lopende door LED ondersteunde projecten worden door ESZL overgenomen.

De drie grote gemeenten hebben het initiatief genomen voor de hernieuwde samenwerking in Economische Samenwerking Zuid-Limburg en zij gaan ervan uit dat alle gemeenten in onze regio 6 euro per inwoner bijdragen en zich actief inzetten voor de samenwerking. Dat zal zeker de komende periode veel tijd en energie vergen van de partners. Die samenwerking richt zich in eerste aanleg niet alleen op het in gang zetten van de samenwerking als zodanig, maar vanzelfsprekend ook op de inhoud. De ambitie is om de economie toekomstbesteding te maken zodat Zuid-Limburg een van de aantrekkelijkste regio’s in Europa is om in te leven en te werken.

 

Eerdere berichten:

Samenwerking in Automotive nu echt van start

06-04-2018
Het was voor het eerst dat automotive-bedrijven in de euregio Maas-Rijn zich gezamenlijk presenteerden met een beurs en…
Lees meer

Subsidie voor projecten ter verbetering van de werkgelegenheid

05-04-2018
Het programma OPZuid 2014-2020 stelt € 8.606.786 EFRO-subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen…
Lees meer

Nieuw zakelijk evenement gratis toegankelijk

25-03-2018
Deze week vindt de eerste editie plaats van Limburg Unlimited. Het zakelijk evenement voor de provincie Limburg,…
Lees meer

Smart Automotive Seminar

25-03-2018
In de Euregio zijn diverse kennisinstituten, ontwikkelingslaboratoria en productiebedrijven bezig met de ontwikkeling en…
Lees meer

Euregio ís Smart Automotive Region (komt dat zien!)

23-03-2018
De Euregio Maas-Rijn beschikt over een krachtig automotive cluster. Aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens zijn…
Lees meer
Pagina 1 / 148
LED werkt samen met:
laden...