MKB krijgt 10 miljoen voor innovatie (in 2018)

datum: 23-03-2018

Het midden- en kleinbedrijf in Zuid-Nederland dat actief is in de topsectoren kan ook dit jaar aanspraak maken op innovatiefinanciering. De subsidieregeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) heeft ruim € 10 miljoen beschikbaar.

Na het succes van de vorige drie jaren stellen de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland samen met het kabinet € 10,4 miljoen beschikbaar voor innovatie door het mkb in Zuid-Nederland. Naar verwachting zullen ook dit jaar weer ongeveer 200 Zuid-Nederlandse bedrijven ondersteuning krijgen.


Het MIT Zuid stimuleert innovaties in de eerste fases van het innovatieproces. De subsidies zijn bedoeld voor projecten die gericht zijn op:

  • het uitvoeren van een haalbaarheidsproject waarmee de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatie in kaart worden gebracht en
  • het uitvoeren van een samenwerkingsproject gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.


Aanvragen

Voor meer informatie en het aanvragen van een subsidie kunt u zich richten tot de partijen die de subsidieregeling uitvoeren (www.stimulus.nl en www.rvo.nl) Bedrijven die gespecialiseerd zijn in de water- , energie- en creatieve sector kunnen terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO). Ook samenwerkingsprojecten die niet voor tenminste de helft in Zuid-Nederland plaatsvinden kunnen hun aanvraag bij de RVO indienen. Limburgse, Brabantse en Zeeuwse bedrijven uit de overige sectoren kunnen terecht bij Stimulus. Controleer via de Loketwijzer waar u uw project moet indienen. 
De innovatieve producten die dankzij MIT Zuid worden ontwikkeld versterken de concurrentiepositie van het Zuid-Nederlandse bedrijfsleven. Zij leveren ook een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van zorg, mobiliteit en energie.

Bron: Provincie Limburg 

Eerdere berichten:

Samenwerking in Automotive nu echt van start

06-04-2018
Het was voor het eerst dat automotive-bedrijven in de euregio Maas-Rijn zich gezamenlijk presenteerden met een beurs en…
Lees meer

Subsidie voor projecten ter verbetering van de werkgelegenheid

05-04-2018
Het programma OPZuid 2014-2020 stelt € 8.606.786 EFRO-subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen…
Lees meer

Nieuw zakelijk evenement gratis toegankelijk

25-03-2018
Deze week vindt de eerste editie plaats van Limburg Unlimited. Het zakelijk evenement voor de provincie Limburg,…
Lees meer

Smart Automotive Seminar

25-03-2018
In de Euregio zijn diverse kennisinstituten, ontwikkelingslaboratoria en productiebedrijven bezig met de ontwikkeling en…
Lees meer

Euregio ís Smart Automotive Region (komt dat zien!)

23-03-2018
De Euregio Maas-Rijn beschikt over een krachtig automotive cluster. Aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens zijn…
Lees meer
Pagina 1 / 148
LED werkt samen met:
laden...