LimburgAgrofood van start

datum: 02-02-2018

In navolging van de succesvolle programma's LimburgMakers en LimburgLogistiek is er nu een provinciaal programma voor de Agrofood-sector opgezet, gericht op versterking van de sector in Limburg.  De Provincie investeert 2,7 miljoen. LimburgAgrofood biedt een samenhangend geheel van activiteiten en financiële ondersteuningsinstrumenten. Het programma wordt uitgevoerd door LIOF dat er een speciaal team heeft opgezet. Een deel van dit team werkt nauw samen met de Brightlands Campus Greenport Venlo. 

Uitgangspunt van LimburgAgrofood is de ondernemer, die wordt geholpen bij het identificeren en nemen van business kansen, het omzetten van innovatieve ideeën naar concrete projecten en de uitvoering daarvan. Het is de bedoeling om in drie jaar tijd 90 bedrijven met concrete projecten te ondersteunen. Dit kost 5,4 miljoen euro, de ondernemers dragen een deel van dat bedrag zelf bij. Naar verwachting zijn aan het eind van het programma circa 300 ondernemers betrokken. Want dat is ook een van de doelen van het programma: ondernemers in de sector onderling verbinden, zowel binnen als buiten de eigen branchte en met kennis- en onderwijsinstellingen. Ter ondersteuning wordt binnenkort een digitaal platform gelanceerd. 

Voor meer info: www.liof-limburgagrofood.nl

Bron: LIOF

Eerdere berichten:

Samenwerking in Automotive nu echt van start

06-04-2018
Het was voor het eerst dat automotive-bedrijven in de euregio Maas-Rijn zich gezamenlijk presenteerden met een beurs en…
Lees meer

Subsidie voor projecten ter verbetering van de werkgelegenheid

05-04-2018
Het programma OPZuid 2014-2020 stelt € 8.606.786 EFRO-subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen…
Lees meer

Nieuw zakelijk evenement gratis toegankelijk

25-03-2018
Deze week vindt de eerste editie plaats van Limburg Unlimited. Het zakelijk evenement voor de provincie Limburg,…
Lees meer

Smart Automotive Seminar

25-03-2018
In de Euregio zijn diverse kennisinstituten, ontwikkelingslaboratoria en productiebedrijven bezig met de ontwikkeling en…
Lees meer

Euregio ís Smart Automotive Region (komt dat zien!)

23-03-2018
De Euregio Maas-Rijn beschikt over een krachtig automotive cluster. Aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens zijn…
Lees meer
Pagina 1 / 148
LED werkt samen met:
laden...