CBS en provincie Limburg starten eerste Provinciaal Data Center

datum: 01-02-2018

Op dinsdag 30 januari hebben het CBS en de provincie Limburg een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de oprichting van het eerste Provinciaal Data Center: het CBS Brightlands Data Center. Astrid Boeijen, vestigingsdirecteur van het CBS in Heerlen, toont zich verheugd. ‘We hebben de afgelopen jaren een goede relatie opgebouwd met de provincie en dit eerste Provinciaal Data Center is een mooie kans voor beide partijen!’

Het CBS en een aantal gemeenten in Nederland hebben in het afgelopen jaar een aantal Urban Data Centers opgericht. Daarin werken de gemeenten met het CBS samen om aan de hand van data beleid te ontwikkelen. De kennis van het CBS over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy komt daarbij goed van pas. Na de Urban Data Centers komt er nu ook een Provinciaal Data Center. Dit past in de kerntaak van het CBS om statistisch onderzoek van overheidswege te verrichten en bevorderen.

Data gedreven

Vestigingsdirecteur Astrid Boeijen: ‘Ook de provincie Limburg wil meer data gedreven gaan werken. De inrichting van een data center op provinciaal niveau past bij de verschuiving van verantwoordelijkheden van het rijk naar de provincie. Bovendien is het een hele mooie kans voor het CBS, omdat we nu op alle niveaus - rijk, provincie en gemeenten - samenwerken op het gebied van datavraagstukken. Dit is ook een efficiënte manier om met overheidsmiddelen om te gaan. Bovendien worden de gegevens waar gemeentes, provincie en de rijksoverheid mee werken op deze wijze op alle niveaus vergelijkbaar en zijn ze te aggregeren. Ze zijn immers gebaseerd op CBS-data zodat er altijd dezelfde definities aan ten grondslag liggen’. Naast de provincie Limburg hebben andere provincies eveneens interesse getoond voor de oprichting van een Provinciaal Data Center.

Flinke implus

De inrichting van het Brightlands Provinciaal Data Center sluit volgens Boeijen mooi aan bij de contacten die het CBS reeds enige tijd met de provincie Limburg heeft. ‘Het CBS en TNO hebben in september vorig jaar de economische structuur in en de ontwikkeling van de provincie Limburg onderzocht. Aanleiding was de behoefte bij de provincie aan dieper inzicht in het economisch speerpuntenbeleid.’ Daarnaast vierde het CBS in september 2017 het 1-jarig bestaan van het Center for Big Data Statistics (CBDS) in Heerlen, dat zich richt op de toepassing van big data voor de statistiek. De provincie heeft in 2017 besloten om een financiële bijdrage aan het CBDS te leveren. Die subsidie moet vooral een flinke impuls geven aan de doorgroei van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen en het CBDS. Beide partijen werken nauw samen. ‘Het CBDS kan hierbij een belangrijke rol spelen door het leveren van input voor data gedreven beleid van de provincie Limburg rond onderwerpen zoals economische groei, energietransitie, mobiliteit, arbeidsmarkt, gezondheid, woningmarkt en veiligheid in Limburg’, aldus Boeijen.

Eerdere berichten:

Save the date: Limburgse arbeidsmarktdag op 24 mei

20-02-2018
Op 24 mei a.s. vindt in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond de Limburgse Arbeidsmarktdag plaats met als titel: Anders…
Lees meer

Voorjaarsevent LimburgMakers & LimburgLogistiek

19-02-2018
Dit voorjaar markeert het begin van het tweede jaar van de succesvolle programma’s LimburgMakers en…
Lees meer

Smart Automotive Region op Limburg Unlimited

16-02-2018
De Euregio is sterk in Automotive en laat dat met veel overtuiging zien tijdens Limburg Unlimited op 28 en 29 maart in…
Lees meer

Limburg laat zich tijdens Limburg Unlimited van zijn beste kant zien

16-02-2018
Limburg heeft zich de laatste jaren krachtig ontwikkeld; op het gebied van chemie en materialen, gezondheid en life…
Lees meer

Arbeidsmarkt wordt krapper, vooral kansen in techniek

16-02-2018
Het aantal ww-uitkeringen daalt in een rap tempo. Het UWV meldt dat er eind januari 2018 25% minder ww-uitkeringen wordt…
Lees meer
Pagina 1 / 142
LED werkt samen met:
laden...