Nieuwe fase voor economische samenwerking in Zuid-Limburg

datum: 01-01-2018

De colleges van Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen hebben dinsdag 19 december jl. ingestemd met het voorstel om te komen tot een nieuwe fase op het gebied van economische samenwerking in Zuid-Limburg. Samenwerking met de overige bedrijven in Zuid-Limburg, de provincie en samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen (triple helix) zijn en blijven uitgangspunt in deze samenwerking. Arbeidsmarkt en onderwijs, MKB en Economie & vestigingsklimaat vormen de focusgebieden.

De drie portefeuillehouders economie (John Aarts, Martin de Beer en Pieter Meekels) hebben het samenwerkingsvoorstel, dat als voorlopige werktitel Economische Samenwerking Zuid-Limburg krijgt, uitgewerkt. Het wordt gebouwd op het fundament van Limburg Economic Development, maar krijgt een andere opzet. De juridische vorm blijft een stichting met een triple-helixbestuur. Er komt een onafhankelijk voorzitter, in de persoon van een van de burgemeesters van de grote Zuid-Limburgse steden. Om de verbinding met het brede Brainport-netwerk te maken is ervoor gekozen om burgemeester Sjraar Cox (ook vice-voorzitter bij Brainport) de eerste periode tot voorzitter te benoemen.

Een kwartiermaker gaat de nieuwe samenwerkingsvorm opstarten. De organisatie wordt slanker dan nu bij LED het geval is. Ook de werkwijze verandert. Er komen drie pijlers, gebaseerd op de focusgebieden Arbeidsmarkt & onderwijs, MKB en Economie & vestigingsklimaat. Bij de Pijler Arbeidsmarkt & onderwijs is elke gemeente verantwoordelijk voor het samen met de triple-helix partners opstellen en uitvoeren van drie sectorplannen.

Pijler Arbeidsmarkt & onderwijs

Coördinatie: wethouder arbeidsmarkt van de gemeente Heerlen.                     
Maastricht:                 Customerservice, Maakindustrie, Horeca/Leisure;
Sittard-Geleen:         Automotive, Logistiek en Techniek .  
Heerlen:                       Medische logistiek, Smart Services/ ICT,  Zorg

Pijler MKB

Coördinatie:  wethouder economie van gemeente Maastricht.
Maastricht:                 Innovatie
Sittard-Geleen:         Starters
Heerlen:                       Toerisme en recreatie

Pijler Economie en Vestigingsklimaat

Coördinatie: wethouder economie gemeente Sittard-Geleen.
Maastricht:                 Cultuur
Sittard-Geleen:         Grensoverschrijdende samenwerking
Heerlen:                       Mobiliteit

De thema’s en de verdeling van de sectoren kunnen aangepast worden als de uitwerking van de strategische visie en de daaruit voortkomende toekomstagenda daartoe aanleiding geeft. Na een half jaar wordt geëvalueerd en daarna jaarlijks.

Projecten komen vanuit de triple-helix organisaties en worden via de pijlers in het bestuur geagendeerd. Financiering van Economische Samenwerking Zuid-Limburg blijft de gemeentelijke bijdrage van 6 euro per inwoner.

Komende maand wordt Economische Samenwerking Zuid-Limburg met de 15 andere gemeenten in Zuid Limburg besproken, evenals met de provincie en de triple-helixpartners.

(Dit is een persbericht dat is uitgegaan van de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen)

 

Eerdere berichten:

Interesse in Chinese markt? Kom naar eerste China Investment Summit!

07-09-2018
Een primeur voor Nederland: op 21 september a.s. vindt de allereerste China Investment Summit plaats. Dé kans voor…
Lees meer

Samenwerking in Automotive nu echt van start

06-04-2018
Het was voor het eerst dat automotive-bedrijven in de euregio Maas-Rijn zich gezamenlijk presenteerden met een beurs en…
Lees meer

Subsidie voor projecten ter verbetering van de werkgelegenheid

05-04-2018
Het programma OPZuid 2014-2020 stelt € 8.606.786 EFRO-subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen…
Lees meer

Nieuw zakelijk evenement gratis toegankelijk

25-03-2018
Deze week vindt de eerste editie plaats van Limburg Unlimited. Het zakelijk evenement voor de provincie Limburg,…
Lees meer

Smart Automotive Seminar

25-03-2018
In de Euregio zijn diverse kennisinstituten, ontwikkelingslaboratoria en productiebedrijven bezig met de ontwikkeling en…
Lees meer
Pagina 1 / 148
LED werkt samen met:
laden...