Gemeenschappelijke MKB-aanpak in Limburg nabij.

datum: 17-12-2017

Om de groei en innovatie van het MKB in Limburg te bevorderen, wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke aanpak, waarbij alle partijen samenwerken onder regie van Ondernemend Limburg. De aanpak is in de afgelopen periode geïnitieerd door Limburg Economic Development samen met onder andere Rabobank, KvK,  gemeenten, provincie. LWV, MKB-Limburg en de Brightlands Smart Services Campus. Het concept is per 1 oktober 2017 overgedragen aan Ondernemend Limburg om voor de verdere realisatie en invoering van het concept zorg te dragen. Het is de bedoeling begin 2018 een pilot te  starten. Vervolgens zal de aanpak in de rest van Limburg worden uitgerold. 

Jos Schneiders,voorzitter LED: “Dit is een mooi voorbeeld hoe te werken aan de economische structuurversterking van de regio: Samen met de actieve partners signaleren, aanjagen, draagvlak creëren en vervolgens overdragen aan een belanghebbende instantie voor de uitvoering."

Ondernemers verdwalen

Onderzoek in opdracht van LED en de gesprekken daarover met de samenwerkingspartners geven de volgende uitgangssituatie. Het grootbedrijf in Zuid-Limburg is verantwoordelijk voor 60% van de regionale omzet. De bijdrage van het MKB aan de regionale economie blijft in Zuid-Limburg achter bij het landelijk gemiddelde. Uit onderzoek blijkt ook dat financieringsmogelijkheden voor groei en innovatie van het MKB ruim voorhanden zijn. Maar het ontbreekt aan voldoende goede businessplannen en capaciteit/mankracht bij de ondernemers om nieuwe business cases te ontwikkelen. Daarnaast zijn er zijn meer dan 80 instrumenten reeds beschikbaar, allemaal gericht op het MKB dat wil innoveren. De indruk bestaat dat ondernemers verdwalen in het oerwoud van al deze verschillende instrumenten.

Binnen de gemeenschappelijke MKB-aanpak worden bestaande instrumenten op elkaar afgestemd en samengebracht en wordt de ondernemer adequaat geholpen en onmiddellijk in contact gebracht met de instantie die hij zoekt. 

De rol van LED

Het ontwikkelen van een integrale MKB-aanpak is een van de speerpunten die in 2016 zijn geformuleerd, samen met de partners die samenwerken binnen Limburg Economic Development. LED fungeerde bij elk van die speerpunten als ‘aanjager’ door de ambitie te concretiseren tot een initiatief. Jos Schneiders, voorzitter LED: “Een jaar lang is er door vele enthousiaste personen en instellingen gesleurd en geduwd om het idee op te werken tot een ‘position paper’ en vervolgens is het uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan. Gaandeweg werd de kring van betrokken partijen groter. Inmiddels is ook overleg met het kenniscentreum van de 32 middelgrote gemeenten in Nederland en met het Ministerie van Economische Zaken. Nu de aanpak rijp is voor de pilotfase is de verantwoordelijkheid overgedragen aan Ondernemend Limburg, waarin LLTB, LWV en MKB-Limburg samenwerken. LED is geen uitvoeringsorganisatie en Ondernemend Limburg is het ideale platform om een verdere uitrol te faciliteren”.

Uitrol van de aanpak

Vanaf juni 2017 is een projectleider aangetrokken die het Plan van Aaanpak uitwerkt als basis voor de financiering. Het ligt in de lijn van verwachting dat dit begin 2018 rond is zodat onder aansturing van Ondernemend Limburg met bouw en uitrol van de gemeenschappelijke MKB aanpak begonnen kan worden. “Een mooie volgende mijlpaal in de versterking van het ecosysteem in de regio” sluit Leo Burdorf, secretaris LED, af.

 

 

Eerdere berichten:

Interesse in Chinese markt? Kom naar eerste China Investment Summit!

07-09-2018
Een primeur voor Nederland: op 21 september a.s. vindt de allereerste China Investment Summit plaats. Dé kans voor…
Lees meer

Samenwerking in Automotive nu echt van start

06-04-2018
Het was voor het eerst dat automotive-bedrijven in de euregio Maas-Rijn zich gezamenlijk presenteerden met een beurs en…
Lees meer

Subsidie voor projecten ter verbetering van de werkgelegenheid

05-04-2018
Het programma OPZuid 2014-2020 stelt € 8.606.786 EFRO-subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen…
Lees meer

Nieuw zakelijk evenement gratis toegankelijk

25-03-2018
Deze week vindt de eerste editie plaats van Limburg Unlimited. Het zakelijk evenement voor de provincie Limburg,…
Lees meer

Smart Automotive Seminar

25-03-2018
In de Euregio zijn diverse kennisinstituten, ontwikkelingslaboratoria en productiebedrijven bezig met de ontwikkeling en…
Lees meer
Pagina 1 / 148
LED werkt samen met:
laden...