Jos Schneiders treedt terug als voorzitter LED

datum: 03-12-2017

Jos Schneiders treedt per 1 januari 2018 terug als voorzitter van de Stichting Limburg Economic Development. In de bestuursvergadering van 22 november jl. kondigden de centrumgemeenten aan een andere organisatiestructuur te zullen uitwerken voor hun economische samenwerking. Jos Schneiders: "Ik wil het bestuur van LED bij de behandeling van de voorstellen van de drie wethouders niet voor de voeten lopen." Op verzoek van de burgemeesters van Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht is Schneiders vanaf de oprichting van de Stichting in 2012 voorzitter en boegbeeld van de triple helix samenwerking van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in Zuid-Limburg.

Jos Schneiders: "Met heel veel enthousiasme en steun hebben we aan de regionale invulling van een gezamenlijk strategisch actieplan voor de regio Zuid-Limburg kunnen werken; zoals in beginsel vastgelegd in het rapport Brainport2020 en verder verbijzonderd in het actieprogramma Zuid-Limburg van “Koers voor Limburg” zoals in voorjaar 2012 vastgesteld. In de afgelopen periode is veel bereikt, zowel in termen van samenwerking met bedrijfsleven en de onderwijs- en kennisinstellingen als in economische groei. We kunnen in Zuid-Limburg samen trots zijn op de bereikte resultaten. De recente economische indicatoren tonen dat ook overduidelijk aan. Zuid-Limburg staat op de kaart.  Om een rol van betekenis te kunnen spelen in de economische dynamiek van deze tijd is er nog veel werk aan de winkel."

Pieter Meekels, lid van het bestuur van LED: "Zuid-Limburg is Jos Schneiders veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij de afgelopen jaren leiding heeft gegeven aan de economische samenwerking in onze regio. Met visie, passie en een niet aflatende inzet heeft hij Zuid-Limburg een grote dienst bewezen. Wij respecteren zijn beslissing en constateren verheugd dat hij bereid is om in de toekomst een rol te willen blijven spelen op het gebied van de grensoverschrijdende economische samenwerking, waarvoor hij de afgelopen periode al veelbelovende voorstellen heeft ontwikkeld."

Eerdere berichten:

Nieuwe call voor Human Capital-projecten (OPZuid)

08-12-2017
Vanaf vrijdag 1 december kunnen er binnen het OPZuid weer projecten ingediend worden die bijdragen aan de verbetering van…
Lees meer

Jos Schneiders treedt terug als voorzitter LED

03-12-2017
Jos Schneiders treedt per 1 januari 2018 terug als voorzitter van de Stichting Limburg Economic Development. In…
Lees meer

Nieuwe fase in economische samenwerking Zuid-Limburg

03-12-2017
De economische samenwerking in Zuid-Limburg gaat een nieuwe fase in. Dat hebben de wethouders Economie van…
Lees meer

€ 630.000 voor Techniek Onderwijs Zuid-Limburg (TOZL)

01-12-2017
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten een provinciale subsidie te verlenen van € 630.000,00 voor het…
Lees meer

Diploma-uitreiking Tech2Create

01-12-2017
22 Werknemers van Tech2create partners; Thomas Regout, IAC, STORK en SPIE hebben afgelopen week hun diploma van…
Lees meer
Pagina 1 / 136
LED werkt samen met:
laden...