Jos Schneiders treedt terug als voorzitter LED

datum: 03-12-2017

Jos Schneiders treedt per 1 januari 2018 terug als voorzitter van de Stichting Limburg Economic Development. In de bestuursvergadering van 22 november jl. kondigden de centrumgemeenten aan een andere organisatiestructuur te zullen uitwerken voor hun economische samenwerking. Jos Schneiders: "Ik wil het bestuur van LED bij de behandeling van de voorstellen van de drie wethouders niet voor de voeten lopen." Op verzoek van de burgemeesters van Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht is Schneiders vanaf de oprichting van de Stichting in 2012 voorzitter en boegbeeld van de triple helix samenwerking van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in Zuid-Limburg.

Jos Schneiders: "Met heel veel enthousiasme en steun hebben we aan de regionale invulling van een gezamenlijk strategisch actieplan voor de regio Zuid-Limburg kunnen werken; zoals in beginsel vastgelegd in het rapport Brainport2020 en verder verbijzonderd in het actieprogramma Zuid-Limburg van “Koers voor Limburg” zoals in voorjaar 2012 vastgesteld. In de afgelopen periode is veel bereikt, zowel in termen van samenwerking met bedrijfsleven en de onderwijs- en kennisinstellingen als in economische groei. We kunnen in Zuid-Limburg samen trots zijn op de bereikte resultaten. De recente economische indicatoren tonen dat ook overduidelijk aan. Zuid-Limburg staat op de kaart.  Om een rol van betekenis te kunnen spelen in de economische dynamiek van deze tijd is er nog veel werk aan de winkel."

Pieter Meekels, lid van het bestuur van LED: "Zuid-Limburg is Jos Schneiders veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij de afgelopen jaren leiding heeft gegeven aan de economische samenwerking in onze regio. Met visie, passie en een niet aflatende inzet heeft hij Zuid-Limburg een grote dienst bewezen. Wij respecteren zijn beslissing en constateren verheugd dat hij bereid is om in de toekomst een rol te willen blijven spelen op het gebied van de grensoverschrijdende economische samenwerking, waarvoor hij de afgelopen periode al veelbelovende voorstellen heeft ontwikkeld."

Eerdere berichten:

Save the date: Limburgse arbeidsmarktdag op 24 mei

20-02-2018
Op 24 mei a.s. vindt in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond de Limburgse Arbeidsmarktdag plaats met als titel: Anders…
Lees meer

Voorjaarsevent LimburgMakers & LimburgLogistiek

19-02-2018
Dit voorjaar markeert het begin van het tweede jaar van de succesvolle programma’s LimburgMakers en…
Lees meer

Smart Automotive Region op Limburg Unlimited

16-02-2018
De Euregio is sterk in Automotive en laat dat met veel overtuiging zien tijdens Limburg Unlimited op 28 en 29 maart in…
Lees meer

Limburg laat zich tijdens Limburg Unlimited van zijn beste kant zien

16-02-2018
Limburg heeft zich de laatste jaren krachtig ontwikkeld; op het gebied van chemie en materialen, gezondheid en life…
Lees meer

Arbeidsmarkt wordt krapper, vooral kansen in techniek

16-02-2018
Het aantal ww-uitkeringen daalt in een rap tempo. Het UWV meldt dat er eind januari 2018 25% minder ww-uitkeringen wordt…
Lees meer
Pagina 1 / 142
LED werkt samen met:
laden...