Jos Schneiders treedt terug als voorzitter LED

datum: 03-12-2017

Jos Schneiders treedt per 1 januari 2018 terug als voorzitter van de Stichting Limburg Economic Development. In de bestuursvergadering van 22 november jl. kondigden de centrumgemeenten aan een andere organisatiestructuur te zullen uitwerken voor hun economische samenwerking. Jos Schneiders: "Ik wil het bestuur van LED bij de behandeling van de voorstellen van de drie wethouders niet voor de voeten lopen." Op verzoek van de burgemeesters van Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht is Schneiders vanaf de oprichting van de Stichting in 2012 voorzitter en boegbeeld van de triple helix samenwerking van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in Zuid-Limburg.

Jos Schneiders: "Met heel veel enthousiasme en steun hebben we aan de regionale invulling van een gezamenlijk strategisch actieplan voor de regio Zuid-Limburg kunnen werken; zoals in beginsel vastgelegd in het rapport Brainport2020 en verder verbijzonderd in het actieprogramma Zuid-Limburg van “Koers voor Limburg” zoals in voorjaar 2012 vastgesteld. In de afgelopen periode is veel bereikt, zowel in termen van samenwerking met bedrijfsleven en de onderwijs- en kennisinstellingen als in economische groei. We kunnen in Zuid-Limburg samen trots zijn op de bereikte resultaten. De recente economische indicatoren tonen dat ook overduidelijk aan. Zuid-Limburg staat op de kaart.  Om een rol van betekenis te kunnen spelen in de economische dynamiek van deze tijd is er nog veel werk aan de winkel."

Pieter Meekels, lid van het bestuur van LED: "Zuid-Limburg is Jos Schneiders veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij de afgelopen jaren leiding heeft gegeven aan de economische samenwerking in onze regio. Met visie, passie en een niet aflatende inzet heeft hij Zuid-Limburg een grote dienst bewezen. Wij respecteren zijn beslissing en constateren verheugd dat hij bereid is om in de toekomst een rol te willen blijven spelen op het gebied van de grensoverschrijdende economische samenwerking, waarvoor hij de afgelopen periode al veelbelovende voorstellen heeft ontwikkeld."

Eerdere berichten:

Samenwerking in Automotive nu echt van start

06-04-2018
Het was voor het eerst dat automotive-bedrijven in de euregio Maas-Rijn zich gezamenlijk presenteerden met een beurs en…
Lees meer

Subsidie voor projecten ter verbetering van de werkgelegenheid

05-04-2018
Het programma OPZuid 2014-2020 stelt € 8.606.786 EFRO-subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen…
Lees meer

Nieuw zakelijk evenement gratis toegankelijk

25-03-2018
Deze week vindt de eerste editie plaats van Limburg Unlimited. Het zakelijk evenement voor de provincie Limburg,…
Lees meer

Smart Automotive Seminar

25-03-2018
In de Euregio zijn diverse kennisinstituten, ontwikkelingslaboratoria en productiebedrijven bezig met de ontwikkeling en…
Lees meer

Euregio ís Smart Automotive Region (komt dat zien!)

23-03-2018
De Euregio Maas-Rijn beschikt over een krachtig automotive cluster. Aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens zijn…
Lees meer
Pagina 1 / 148
LED werkt samen met:
laden...