€ 630.000 voor Techniek Onderwijs Zuid-Limburg (TOZL)

datum: 01-12-2017

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten een provinciale subsidie te verlenen van € 630.000,00 voor het Technisch Onderwijs Zuid-Limburg (TOZL), fase 2. De subsidie is, mede namens Arcus College, LVO, SVOPL en DaCapo College, toegekend aan ROC Leeuwenborgh. Deze tweede fase werkt aan het verder ontwikkelen van het techniekonderwijs in Zuid-Limburg. Het project zet enerzijds in op het in stand houden van een breed en kwalitatief aanbod technische opleidingen. Anderzijds zet het in op een verhoging van de instroom van nieuwe leerlingen en de zijinstroom naar technisch onderwijs in de regio. Ook streeft het project naar een verhoging van het uitstroomniveau.

Het project sluit aan bij de actielijn “Leren in de techniek: doorlopende leerlijnen” uit het Techniekplan Limburg. Het Techniekcollege Zuid-Limburg is een van de kernontwikkelingen in het opzetten van de doorlopende leerlijnen Voorgezet Onderwijs-Middelbaar Beroepsonderwijs  in Zuid-Limburg. Door de samenwerking van vijf onderwijsorganisaties LVO, SVOPL, DaCapo College, Arcus College en ROC Leeuwenborgh worden afspraken gemaakt over de aansluiting van vmbo- en mbo-onderwijs en een doelmatige spreiding van de techniekopleidingen in Zuid-Limburg. Van belang is hier de samenwerking en afstemming met het regionale bedrijfsleven, waarbij de opleidingen state of the art en toekomstbestendig zijn. Door het inrichten van de zogeheten vakmanschapsroutes en de technologieroutes wordt het “weglekken” van techniekleerlingen beperkt.

Blijven inspelen

Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs: “Als Provincie vinden wij het van belangrijk dat wij voldoende en goed kwalitatief opgeleide medewerkers hebben voor die brede technieksector. Daarom is het in deze tweede fase van het programma cruciaal om de relatie en betrokkenheid met het bedrijfsleven verder aan te halen. Door middel van deze samenwerking met bedrijfsleven kan het onderwijs ervoor zorgen dat zij kunnen blijven inspelen op de nieuwe technologische ontwikkelingen die gevraagd worden aan de huidige en toekomstige werknemers. Ook speelt het bedrijfsleven een cruciale rol bij het faciliteren van het leren in de praktijk en het beschikbaar stellen van praktijklocaties.”

Versnelling


Jos Kusters, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Leeuwenborgh: “Deze financiële impuls van de Provincie Limburg is voor ons van groot belang. Hiermee kunnen wij de herinrichting van ons techniekonderwijs met het vmbo versnellen. Zodat een goed en kwalitatief breed aanbod van techniekopleidingen in Zuid-Limburg behouden blijft. Door het continue professionaliseren van docenten en het opzetten van intensieve partnerships onder andere in de sectoren Bouw, Procestechnologie, Maintenance en Mobility blijven we de doorlopende leerlijn Techniek samen met het vmbo en hbo moderniseren.”

Eerdere berichten:

Save the date: Limburgse arbeidsmarktdag op 24 mei

20-02-2018
Op 24 mei a.s. vindt in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond de Limburgse Arbeidsmarktdag plaats met als titel: Anders…
Lees meer

Voorjaarsevent LimburgMakers & LimburgLogistiek

19-02-2018
Dit voorjaar markeert het begin van het tweede jaar van de succesvolle programma’s LimburgMakers en…
Lees meer

Smart Automotive Region op Limburg Unlimited

16-02-2018
De Euregio is sterk in Automotive en laat dat met veel overtuiging zien tijdens Limburg Unlimited op 28 en 29 maart in…
Lees meer

Limburg laat zich tijdens Limburg Unlimited van zijn beste kant zien

16-02-2018
Limburg heeft zich de laatste jaren krachtig ontwikkeld; op het gebied van chemie en materialen, gezondheid en life…
Lees meer

Arbeidsmarkt wordt krapper, vooral kansen in techniek

16-02-2018
Het aantal ww-uitkeringen daalt in een rap tempo. Het UWV meldt dat er eind januari 2018 25% minder ww-uitkeringen wordt…
Lees meer
Pagina 1 / 142
LED werkt samen met:
laden...