STEM II: kinderen goed voorbereiden op de toekomst

datum: 26-11-2017

STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. STEM was in 2013 een initiatief van schoolbestuur Kindante en had als doel wetenschaps- en technologieonderwijs op de basisschool te ontwikkelen met als doel een onderzoekende leerheid van kinderen te stimuleren. Het succes was dermate groot, dat werd besloten het programma verder uit te rollen en andere schoolbesturen te betrekken. Het project wordt financieel gesteund door Provincie Limburg, Limburg Economic Development (LED), platform WTE “Kiezen voor Technologie” en Rabobank plus een bijdrage van alle participerende scholen. 

 

In het project STEM-II werken inmiddels ruim 40 scholen van zeven verschillende schoolbesturen (Adelante, Innovo, Kindante (penvoerder), kom Leren, Mosa Lira, Movare en Triade) samen. Met De Nieuwste Pabo wordt een professionaliseringsprogramma ontwikkeld om leerkrachten te ondersteunen in het geven van wetenschaps- en technologieonderwijs. 

Over STEM II 

STEM-II  bestaat uit een 4–jarig traject (adoptie-, implementatie- en borgingsfase) en is na 1 jaar concrete invoering op een 40-tal basisscholen op “stoom”. De methodiek van “het onderzoekend leren“ (het 7 stappenplan van Onderzoekend Leren) zorgt er voor dat kinderen èn leerkrachten op een andere manier leren kijken naar les- en leerinhouden (onderwijs-innovatie). Door gebruik te maken van externe, gespecialiseerde lesaanbieders, kenniscentra en opleidingstrajecten worden scholen meegenomen in het leerproces. Het doel is te komen tot een geïntegreerd WT&S**-lesaanbod dat door de eigen leerkracht wordt gegeven, met eigen middelen betaald wordt en een plek krijgt in het dagelijkse onderwijsaanbod.

Het gaat er bij STEM-II niet per definitie om dat leerlingen zich louter technische vaardigheden eigen maken of “pure” technische kennis verwerven. We leren kinderen en leerkrachten met een nieuwsgierige blik en open mind te  kijken naar de hun omringende wereld. Hierbij stimuleren we een onderzoekende en ontwerpende leerhouding steeds in relatie met de omringende samenleving/maatschappij. De samenwerking met het Voortgezet Onderwijs is van belang voor een doorlopende leerlijn naar het vervolgonderwijs en de samenwerking met het bedrijfsleven is van belang om scholen en bedrijven van elkaar te laten leren in echte praktijkgerichte contexten.

We weten niet hoe de wereld er over 5 of 10 jaar uitziet. Wel weten we dat er enorme technocratische ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Algemene leer-en denkvaardigheden (de zogenaamde 21e eeuws vaardigheden) en specifieke talenten en vaardigheden geven kinderen tools om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

 

 

Eerdere berichten:

Save the date: Limburgse arbeidsmarktdag op 24 mei

20-02-2018
Op 24 mei a.s. vindt in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond de Limburgse Arbeidsmarktdag plaats met als titel: Anders…
Lees meer

Voorjaarsevent LimburgMakers & LimburgLogistiek

19-02-2018
Dit voorjaar markeert het begin van het tweede jaar van de succesvolle programma’s LimburgMakers en…
Lees meer

Smart Automotive Region op Limburg Unlimited

16-02-2018
De Euregio is sterk in Automotive en laat dat met veel overtuiging zien tijdens Limburg Unlimited op 28 en 29 maart in…
Lees meer

Limburg laat zich tijdens Limburg Unlimited van zijn beste kant zien

16-02-2018
Limburg heeft zich de laatste jaren krachtig ontwikkeld; op het gebied van chemie en materialen, gezondheid en life…
Lees meer

Arbeidsmarkt wordt krapper, vooral kansen in techniek

16-02-2018
Het aantal ww-uitkeringen daalt in een rap tempo. Het UWV meldt dat er eind januari 2018 25% minder ww-uitkeringen wordt…
Lees meer
Pagina 1 / 142
LED werkt samen met:
laden...