STEM II: kinderen goed voorbereiden op de toekomst

datum: 26-11-2017

STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. STEM was in 2013 een initiatief van schoolbestuur Kindante en had als doel wetenschaps- en technologieonderwijs op de basisschool te ontwikkelen met als doel een onderzoekende leerheid van kinderen te stimuleren. Het succes was dermate groot, dat werd besloten het programma verder uit te rollen en andere schoolbesturen te betrekken. Het project wordt financieel gesteund door Provincie Limburg, Limburg Economic Development (LED), platform WTE “Kiezen voor Technologie” en Rabobank plus een bijdrage van alle participerende scholen. 

 

In het project STEM-II werken inmiddels ruim 40 scholen van zeven verschillende schoolbesturen (Adelante, Innovo, Kindante (penvoerder), kom Leren, Mosa Lira, Movare en Triade) samen. Met De Nieuwste Pabo wordt een professionaliseringsprogramma ontwikkeld om leerkrachten te ondersteunen in het geven van wetenschaps- en technologieonderwijs. 

Over STEM II 

STEM-II  bestaat uit een 4–jarig traject (adoptie-, implementatie- en borgingsfase) en is na 1 jaar concrete invoering op een 40-tal basisscholen op “stoom”. De methodiek van “het onderzoekend leren“ (het 7 stappenplan van Onderzoekend Leren) zorgt er voor dat kinderen èn leerkrachten op een andere manier leren kijken naar les- en leerinhouden (onderwijs-innovatie). Door gebruik te maken van externe, gespecialiseerde lesaanbieders, kenniscentra en opleidingstrajecten worden scholen meegenomen in het leerproces. Het doel is te komen tot een geïntegreerd WT&S**-lesaanbod dat door de eigen leerkracht wordt gegeven, met eigen middelen betaald wordt en een plek krijgt in het dagelijkse onderwijsaanbod.

Het gaat er bij STEM-II niet per definitie om dat leerlingen zich louter technische vaardigheden eigen maken of “pure” technische kennis verwerven. We leren kinderen en leerkrachten met een nieuwsgierige blik en open mind te  kijken naar de hun omringende wereld. Hierbij stimuleren we een onderzoekende en ontwerpende leerhouding steeds in relatie met de omringende samenleving/maatschappij. De samenwerking met het Voortgezet Onderwijs is van belang voor een doorlopende leerlijn naar het vervolgonderwijs en de samenwerking met het bedrijfsleven is van belang om scholen en bedrijven van elkaar te laten leren in echte praktijkgerichte contexten.

We weten niet hoe de wereld er over 5 of 10 jaar uitziet. Wel weten we dat er enorme technocratische ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Algemene leer-en denkvaardigheden (de zogenaamde 21e eeuws vaardigheden) en specifieke talenten en vaardigheden geven kinderen tools om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

 

 

Eerdere berichten:

Nieuwe call voor Human Capital-projecten (OPZuid)

08-12-2017
Vanaf vrijdag 1 december kunnen er binnen het OPZuid weer projecten ingediend worden die bijdragen aan de verbetering van…
Lees meer

Jos Schneiders treedt terug als voorzitter LED

03-12-2017
Jos Schneiders treedt per 1 januari 2018 terug als voorzitter van de Stichting Limburg Economic Development. In…
Lees meer

Nieuwe fase in economische samenwerking Zuid-Limburg

03-12-2017
De economische samenwerking in Zuid-Limburg gaat een nieuwe fase in. Dat hebben de wethouders Economie van…
Lees meer

€ 630.000 voor Techniek Onderwijs Zuid-Limburg (TOZL)

01-12-2017
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten een provinciale subsidie te verlenen van € 630.000,00 voor het…
Lees meer

Diploma-uitreiking Tech2Create

01-12-2017
22 Werknemers van Tech2create partners; Thomas Regout, IAC, STORK en SPIE hebben afgelopen week hun diploma van…
Lees meer
Pagina 1 / 136
LED werkt samen met:
laden...