Vier nieuwe LED-projecten stimuleren de economische ontwikkeling

datum: 13-10-2017

Afgelopen week vond weer de LED Challenging Meeting plaats. Zes initiatieven werden beoordeeld door een panel samengesteld met vertegenwoordigers uit de triple helix (UM, Zuyd, Brightlands, SVO|PL, gemeenten, Provincie Limburg en LED). Twee projecten waren nog onvoldoende uitgewerkt. Vier projecten kunnen met een stevige bijdrage van LED verder met de uitwerking van hun plannen. Opvallend is de grote spreiding van de goedgekeurde projecten, zowel naar sector als ook naar hun geografische impact. Totaal zijn er de afgelopen jaren inmiddels bijna 90 projecten door de LED Challenging Meetings ondersteund.

De projecten laten een opvallend brede spreiding zien. De sectoren variëren van landbouw tot maakindustrie, hightech en chemie; de arbeidsmarkteffecten gaan van laaggeschoolde functies tot PhD-niveau en de economische impact straalt uit ook naar Noord-Limburg (Free Soil) en Noordrijn-Westfalen (AMIBM).

Het gaat om de volgende projecten:

Industrial Doctorate (AMIBM)
PhD’s doen onderzoek binnen een bedrijf en binnen het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials, waardoor een optimale mix ontstaat tussen wetenschappelijke excellentie en industriële relevantie.

Free Soil (Wijndomein Aldenborgh)
Microbiologische innovatie op het gebied van grondverbetering met een positieve impact op kleinschalige landbouw en nieuwe kansen voor het leisure-product Zuid-Limburg.

Emma Werkt (Emma Holding en partners)
Het ontwikkelen van extra productielijnen, speciaal ingericht voor mensen met een lager arbeidspotentieel. Emma Werkt op deze manier economie met het scheppen van nieuwe kansen voor deze doelgroep.

Diagnostiek in eigen hand (MyDiagnostick BV)
Het doorontwikkelen van een diagnosestick voor het herkennen van hartritmestoornissen tot een betrouwbaar en betaalbaar product voor de consumentenmarkt.

In de komende LEDs Mondays worden deze projecten uitvoerig belicht. 

Over de Challenging Meeting

Elk project dat bij LED wordt ingediend, doorloopt dezelfde procedure. Eerst wordt beoordeeld of het initiatief past bij de doelstellingen van LED. Is dat het geval, krijgt de indiener hulp bij het verder aanscherpen van het plan. PWC bijvoorbeeld ondersteunt zo nodig bij het opstellen van de business case. Uitgangspunt is de kans van slagen in de Challenging Meeting zo groot mogelijk te maken. In de Challenging Meeting moet in vijf minuten en met vijf sheets het nut en de haalbaarheid van het project krachtig en kernachtig worden neergezet. De commissie is kritisch, maar opbouwend. Elk commissielid geeft na de presentatie en discussie punten aan het voorstel.

Voorwaarden

Om überhaupt te kunnen meedoen aan de Challenging Meeting moet een projectvoorstel aan strikte voorwaarden voldoen. Zo moet het aantoonbaar een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de regio, innovatief zijn, partijen in de (Eu)regio verbinden of aansluiten bij bestaande initiatieven. Een project moet het bovendien in zich hebben om na de startfase zelfstandig door te gaan. De beoordeling is zo objectief mogelijk. In feite gaat niemand met lege handen naar huis. Iedereen krijgt op z’n minst een gedegen advies of suggesties over het vervolg. Komt een project de eerste keer niet door de selectie, dan kan het altijd nog een keer worden geprobeerd.

Bijna 90 projecten

In Challenging Meetings zijn inmiddels bijna 90 projecten goedgekeurd; 40% op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, 40% MKB-projecten, 10% campusgerelateerde projecten en 10% voor imago en expatdesk. In totaal zijn meer dan 1.500 MKB-bedrijven bij deze initiatieven betrokken.

Projectvoorstel indienen?

De eerstvolgende Challenging Meeting vindt plaats in het voorjaar van 2018. De datum wordt binnenkort gepubliceerd op www.ledbrainport2020.nl. Meer informatie en aanvraagformulier vindt u hier

Eerdere berichten:

Interesse in Chinese markt? Kom naar eerste China Investment Summit!

07-09-2018
Een primeur voor Nederland: op 21 september a.s. vindt de allereerste China Investment Summit plaats. Dé kans voor…
Lees meer

Samenwerking in Automotive nu echt van start

06-04-2018
Het was voor het eerst dat automotive-bedrijven in de euregio Maas-Rijn zich gezamenlijk presenteerden met een beurs en…
Lees meer

Subsidie voor projecten ter verbetering van de werkgelegenheid

05-04-2018
Het programma OPZuid 2014-2020 stelt € 8.606.786 EFRO-subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen…
Lees meer

Nieuw zakelijk evenement gratis toegankelijk

25-03-2018
Deze week vindt de eerste editie plaats van Limburg Unlimited. Het zakelijk evenement voor de provincie Limburg,…
Lees meer

Smart Automotive Seminar

25-03-2018
In de Euregio zijn diverse kennisinstituten, ontwikkelingslaboratoria en productiebedrijven bezig met de ontwikkeling en…
Lees meer
Pagina 1 / 148
LED werkt samen met:
laden...