Limburgs onderwijs overlegt met minister Bussemaker bij Zuyd

datum: 31-08-2017

Maandag 28 augustus 2017 hebben minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en enkele ambtenaren van haar ministerie een werkbezoek afgelegd aan Zuyd Hogeschool in Heerlen. Er werd overlegd met vertegenwoordigers uit het primair-, voortgezet-, middelbaar- en hoger beroeps-, en universitair onderwijs in Limburg, alsmede vertegenwoordigers van de provincie Limburg.

Educatieve Agenda Limburg 


Op de agenda stond onder meer de Educatieve Agenda Limburg. De hoofddoelstelling van dit Kennis-As project is behoud en uitbouw van goed onderwijs in Limburg, te bereiken door middel van een programma “dat de dialoog, het samen leren, het ontwikkelen van leerstrategieën en monitoring samenbrengt”. De Educatieve Agenda Limburg is een samenwerkingsverband tussen de vier instellingen Hoger Onderwijs (Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Fontys Hogescholen en Open Universiteit), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), het voortgezet onderwijs (VO), het primair onderwijs (PO) en de Provincie Limburg. Het project heeft onder meer geleid tot de start van vier doorbraakprojecten: 1. Een goede start voor leerkrachten in het basisonderwijs; 2. MBO in kaart; 3. Leraar je bent het al en 4. Docentprofessionalisering in regionale leercentra. 

Leren en sociale cohesie 

De succesvolle samenwerking tussen de partijen binnen de Educatieve Agenda Limburg heeft tevens geresulteerd in verregaande verkenningen door Zuyd en Fontys voor de mogelijke oprichting van het Centre of Expertise ‘Leren en Sociale Cohesie’, waarover de minister werd bijgepraat. Een van de kenmerken van dit expertisecentrum is dat leerkrachten in de lead zijn en de kennisinstelling een ondersteunende functie heeft. De doelstelling van dit Centre of Expertise is het realiseren van duurzaam, vernieuwend onderwijs en het realiseren van leerarrangementen. Als middel wordt onder meer gekozen voor de oprichting van zogenaamde hotspots: plekken waar passie, visie en brede deskundigheid samengaan met de gedeelde doelstelling. De toegevoegde waarde van deze hotspots is het ontwikkelen, realiseren, verduurzamen en valideren van innovatief, toekomstbestendig en sociaal onderwijs in Limburg.

Eerdere berichten:

Samenwerking in Automotive nu echt van start

06-04-2018
Het was voor het eerst dat automotive-bedrijven in de euregio Maas-Rijn zich gezamenlijk presenteerden met een beurs en…
Lees meer

Subsidie voor projecten ter verbetering van de werkgelegenheid

05-04-2018
Het programma OPZuid 2014-2020 stelt € 8.606.786 EFRO-subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen…
Lees meer

Nieuw zakelijk evenement gratis toegankelijk

25-03-2018
Deze week vindt de eerste editie plaats van Limburg Unlimited. Het zakelijk evenement voor de provincie Limburg,…
Lees meer

Smart Automotive Seminar

25-03-2018
In de Euregio zijn diverse kennisinstituten, ontwikkelingslaboratoria en productiebedrijven bezig met de ontwikkeling en…
Lees meer

Euregio ís Smart Automotive Region (komt dat zien!)

23-03-2018
De Euregio Maas-Rijn beschikt over een krachtig automotive cluster. Aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens zijn…
Lees meer
Pagina 1 / 148
LED werkt samen met:
laden...