INTERREG programma Deutschland - Nederland

datum: 31-08-2017

Het INTERREG-programma Deutschland-Nederland subsidieert innovatieve maakindustrie, agribusiness en logistiek projecten van ondernemingen, onderzoeksinstellingen en andere organisaties. Het programma beoogt de innovatiekracht van de grensregio te verhogen en de barrièrewerking van de grens te verminderen. Ook als MKB bedrijf kun je instappen. Uitsluitend projecten waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar samenwerken, komen in aanmerking voor subsidie. Hieronder vindt u een overzicht van actuele mogelijkheden. 

Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2014-2020 een bedrag van ca. 440 miljoen euro ter beschikking. De doelstellingen die met deze middelen moeten worden bereikt worden beschreven in het samenwerkingsprogramma “INTERREG Deutschland-Nederland”. U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, EU-subsidiemiddelen en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies).

Er zijn momenteel vijf projecten, gericht  op de maakindustrie, agribusiness en logistiek.

  • DigiPro – Digitalisering en industrie 4.0 voor MKB-bedrijven
  • D-NL-HIT – Snellere ontwikkeling van nieuwe oppervlakken
  • Regional Skills Labs – Duurzaamheid voor ondernemingen en medewerkers in de agrarische sector
  • ROCKET – KeyEnabling Technologies voor gezondheid, energie en productie
  • STRASUS –Duurzaamheidsstrategieёn voor de logistieke MKB-bedrijven

1) DigiPro –  Digitalisering en industrie 4.0 voor MKB-bedrijven

Het project omvat concrete maatregelen ter sensibilisering en stimulering van Duitse en Nederlandse MKB-bedrijven in het proces van digitale transformatie van innovatieve producten, modellen voor processen en businessmodellen. Doelgroepen zijn de maakindustrie, IT-engineering en de technische installatiesector. Door middel van grensoverschrijdende uitwisseling van kennis moet de potentie voor innovatie van een fors aantal Duitse en Nederlandse MKB´s in het projectgebied worden benut en ondersteund bij hun participatie aan de digitale transformatie, ook wel Smart Industries/Industrie 4.0 genoemd. Door deelname aan het project blijven zij overeind in het proces van digitalisering en worden daarmee toekomstbestendig.

In de eerste plaats moet het MKB geïnformeerd en gesensibiliseerd worden. Dit gebeurt met behulp van vele bijeenkomsten en workshops. Ten tweede worden vijf opeenvolgende modulen aangeboden die het MKB kunnen helpen bij eigen product- en procesontwikkeling. 

Het is de taak om de ondernemingsstrategie en -cultuur aan te passen, innovatieve producten en diensten, met behulp van digitale technieken, te ontwikkelen en digitale processen te onderzoeken en te installeren. Verhoogde efficiëntie, kwaliteit en validiteit van de producten en de productie behoren tot de doelen. Mocht iemand nog geen geschikte partner hebben gevonden, kan hij aan een van de projectpartners worden gekoppeld.

Er bestaat daarbij geen gedwongen deelname aan alle modules. MKB’ers kunnen deelnemen aan modules die aansluiten bij hun behoefte; ook zij-instroom is mogelijk.

DigiPro loopt tot en met april 2021.

2)     D-NL-HIT – Snellere ontwikkeling van nieuwe oppervlakken

Het hoofddoel van het oppervlakteproject D-NL-HIT is het invoeren van de modernste ontwikkeling- en testmethodes (High Throughput) – en hun toegankelijkheid voor MKB-ondernemingen – waardoor onderzoek naar nieuwe stoffen veel sneller mogelijk is.

Dit proces dient als basis voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieven voor bestaande producten, zoals lakken en lijmstoffen. Daarnaast bestaan in het project werkpakketten ter optimalisatie van het 3D-drukproces en de modificering van UV-LEDs die gebruikt worden bij het uithardingsproces van stoffen.

Aantrekkelijk voor bedrijven in de regio: door middel van het werkpakket „Open Innovation&Dissemination“ hebben MKB’s de mogelijkheid om op een later tijdstip alsnog in het project in te stappen. Bijvoorbeeld om medewerkers in de gebruikte High Throughput-formuleringstechnologie op te leiden of om samen met andere ondernemers, en met ondersteuning van de wetenschappelijke partners, een eigen projectidee uit te testen. 
Het lab van de High Throughput-formulering ligt bij de HochschuleNiederrhein in Krefeld, de lead partner van het project. Met behulp van field labs bestaat er bovendien de mogelijkheid om elders de productontwikkeling te versnellen.

D-NL-HIT loopt tot en met mei 2021.

3) Regional Skills Labs – Duurzaamheid voor ondernemingen en medewerkers in de agrarische sector

De „Regional Skills Labs“ willen (potentiële) medewerkers en directeuren van de agrobranche voorbereiden op de uitdagingen van de digitalisering. Op vijf locaties in het werkgebied van de euregio rijn-maas-noord en de Euregio Rijn-Waal worden de komende drie jaren opleidingsmodulen rondom de thema’s „agrofood management“, „Smart Chain“, „smart horticulture“ en „food processing“ aangeboden.

Beoogde doelstelling van het project, dat door IMBSE GmbH uit Krefeld geleid wordt, is een directe deelname van bedrijven. Tenminste 200 agrarische bedrijven die zich door een of meerdere thema’s aangesproken voelen, moeten gemotiveerd worden om deel te nemen. In de skills labs –  in Limburg bij het CITAVERDE gevestigd – worden concrete vragen van ondernemingen beantwoord en nieuwe business cases uitgewerkt. Zo kan de precieze inhoud van de leermodule gezamenlijk aan de hand van behoeftes worden ingericht. Ondersteunende maatregelen voor grensoverschrijdende samenwerking dienen, naast vakspecifieke inhoud de deelnemers ook aan te moedigen om een blik over de grens te wagen. Dan maakt het niet uit of men op zoek is naar technische innovaties of naar een nieuwe baan.

Regional Skills Labs loopt tot en met eind 2020.

 4) ROCKET – KeyEnabling Technologies voor gezondheid, energie en productie

Het project “ROCKET –Regional Collaboration on Key Enabling Technologies” is de motor om de uitgebreide economische competenties op het gebied van de KETs (KeyEnabling Technologies/sleuteltechnologieën) in het Duits-Nederlandse grensgebied samen te brengen, uit te bouwen en om te zetten in een meetbare en toekomstgerichte economische ontwikkeling. 

KETs maken innovaties in verschillende toepassingsdomeinen mogelijk. De combinatie van technologie en applicatie-expertise van R&D-instituten en bedrijven aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens zal het concurrentievermogen van zowel technologie-ontwikkelaars stimuleren door een oriëntatie op nieuwe markten als van OEM’s (Original Equipment Manufacturer) die innovatieve producten aanbieden.

ROCKET richt zich op drie maatschappelijke uitdagingen:

Gezondheid - KETs voor baanbrekende toepassingen in de gezondheidszorg
Energie - KETs voor innovatieve oplossingen voor energie-efficiëntie, energie-opslag, conversie en transport
Productie - KETs voor slimme, vernieuwende en efficiënte productieprocessen

MKB kunnen in het kader van ROCKET een individuele subsidiëring voor haalbaarheidsstudies en concrete innovatieprojecten aanvragen.

ROCKET loopt tot en met maart 2020.

 5) STRASUS – Duurzaamheidsstrategieёn voor de logistieke MKB-bedrijven

De druk voor logistieke medewerkers om duurzaam te werken blijft stijgen. Wanneer grote ondernemingen vanuit de EU verplicht worden om informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) weer te geven, zijn ook de kleinere toeleveranciers gevraagd om door de invoering van zekere standaards daarbij aan te sluiten om zo concurrerend te blijven. Toch valt het de MKB-bedrijven vaak tegen om naast hun dagelijkse taken ook tijd te investeren in structurele veranderingen.

STRASUS biedt de oplossing, waarbij meerdere hogescholen en een ervaren onderneming op het gebied van simulatiespel-ontwikkeling een strategie en daaruit volgende seriousgaming-modules ontwikkelen. Dankzij deze hulp worden ondernemingen in staat gesteld om bijvoorbeeld een eigen MVO-rapport te ontwikkelen. Terwijl sommige logistieke bedrijven alvast als projectpartner aan testdoelen of als Best-Practice voorbeelden meewerken, wil het project onder leiding van het instituut GEMIT van de HochschuleNiederrhein in de komende drie jaar minstens 80 logistieke ondernemingen uit NRW en de aangrenzende Nederlandse grensregio bijscholen.

STRASUS loopt tot en met mei 2020.

Meer weten of meedoen aan een van de projecten?

Het programma-management van INTERREG van de euregio rijn-maas-noord helpt bij vragen en het leggen van contacten. Contactpersonen:

Programmamanager Michael Reichartz
+49 (0)2161-6985-505
michael.reichartz@euregio-rmn.de

Projectcoördinator Vincent Schraven
+49 (0)2161-6985-506
vincent.schraven@euregio-rmn.de

Projectcoördinator Verena Melchert
+49 (0)2161-6985-509
verena.melchert@euregio-rmn.de

De projecten worden in het kader van het INTERREG V A-programma met EFRO-middelen ondersteund (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Verdere subsidie komt van INTERREG-partners: Wirtschaftsministerium NRW, niedersächsischeStaatskanzlei, het Nederlandse Ministerie voor Economische Zaken en de provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel. De hoogte van het bedrag verschilt per cofinancier per project, afhankelijk van de regionale partnerverdeling binnen de projecten.

Eerdere berichten:

Samenwerking in Automotive nu echt van start

06-04-2018
Het was voor het eerst dat automotive-bedrijven in de euregio Maas-Rijn zich gezamenlijk presenteerden met een beurs en…
Lees meer

Subsidie voor projecten ter verbetering van de werkgelegenheid

05-04-2018
Het programma OPZuid 2014-2020 stelt € 8.606.786 EFRO-subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen…
Lees meer

Nieuw zakelijk evenement gratis toegankelijk

25-03-2018
Deze week vindt de eerste editie plaats van Limburg Unlimited. Het zakelijk evenement voor de provincie Limburg,…
Lees meer

Smart Automotive Seminar

25-03-2018
In de Euregio zijn diverse kennisinstituten, ontwikkelingslaboratoria en productiebedrijven bezig met de ontwikkeling en…
Lees meer

Euregio ís Smart Automotive Region (komt dat zien!)

23-03-2018
De Euregio Maas-Rijn beschikt over een krachtig automotive cluster. Aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens zijn…
Lees meer
Pagina 1 / 148
LED werkt samen met:
laden...