Zuid-Limburg werkt aan integrale MKB aanpak

datum: 16-06-2017

De bijdrage van het MKB aan de Limburgse regionale economie blijft achter op het landelijk gemiddelde, evenals de mate waarin het MKB groeit en innoveert. Een integrale MKB-aanpak moet daar verandering in brengen. Er komt een centraal platform van slimme off- en onlinetools waar vraag en aanbod van goede plannen en goede ondersteuning bij elkaar worden gebracht. Er wordt ingezet op een brede groep van potentievolle ondernemers die wel willen groeien, maar die de kennis, middelen en/of tijd ontberen. Deze insteek is complementair en versterkend voor alle bestaande initiatieven en middelen.

Het bestuur van LED heeft middelen beschikbaar gesteld om het position paper uit te werken tot een pilot en inmiddels is Alex Jaminon aangesteld om een structuur op te zetten.

Het Limburgse MKB blijft in grootte en groei achter op het landelijk gemiddelde. En juist het MKB zou veel kunnen bijdragen aan de ambitie tot economische groei van onze regio.

Maar:

  • Er is weliswaar voldoende ondersteuning beschikbaar voor bedrijven, maar veel ondernemers zien door de bomen het bos niet meer. 
  • 50% van de familiebedrijven heeft de opvolging niet op tijd geregeld
  • MKB bedrijven sluiten onvoldoende aan op de campussen

Netwerk en platform

In een breed gedragen position paper wordt de nieuwe MKB-aanpak geschetst. Het wordt nadrukkelijk geen nieuwe organisatie, maar een netwerk en platform (zowel online als offline) dat de bestaande instrumenten verbindt. Partnerorganisaties op het vlak van MKB-ondersteuning, overheden, en onderwijsinstellingen, en de MKB-ers zelf zijn onderdeel van het netwerk. Het doel van het netwerk is om de beste mannen en vrouwen met de beste plannen proactief te koppelen aan de juiste tools, en reactief ondersteuning te bieden aan alle MKB-ers.

Procesbegeleiders scouten actief naar potentievolle ondernemers met goede plannen, om die vervolgens te begeleiden naar de juiste tools om groei en innovatie te realiseren.

Alle organisaties met affiniteit met het MKB (waaronder de triple helix organisaties, maar ook MKB-Limburg, LWV, de banken, bedrijventerreinen en ondernemersverenigingen, LED, gemeentes en provincie, KVK, campussen, onderwijsinstellingen etc.) zijn onderdeel van het netwerk. Er komt geen extra loket, alle partners gaan als front desk fungeren.

Extreem resultaatgericht

De komende maanden stelt een projectgroep onder leiding van Alex Jaminon een uitvoeringsplan op om  een adequate aanpak vorm te geven gedurende Q4-2017 op basis van: no nonsense, geen nieuw instituut en extreem resultaatgericht. De pilot start begin 2018 en zal vervolgens over heel Limburg worden uitgerold.

Aan de gekozen aanpak ligt een position paper ten grondslag.

Alex Jaminon was wereldwijd actief in diverse managementposities. Hij is bereikbaar via LED, of direct: alex.jaminon@ledbrainport.nl.

 

 

Eerdere berichten:

Kennistraject LimburgLogistiek van LIOF, Fontys Venlo en KennisDC Logistiek

27-06-2017
Binnen het programma LimburgLogistiek bieden LIOF, Fontys Venlo en het KennisDC Logistiek een kennistraject aan voor…
Lees meer

Inspiratiesessie grensoverschrijdende samenwerking

22-06-2017
Op initiatief van de gemeente Heerlen vond in de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen een inspiratiesessies over…
Lees meer

Enquête – Dossier Duitse tol voor personenauto’s

22-06-2017
Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM voert onderzoek uit naar…
Lees meer

Komt uw project in aanmerking voor een MIT-Zuid subsidie?

22-06-2017
Op 3 juli wordt de MIT-Zuid regeling voor R&D samenwerking opengesteld voor innovatieve MKB-ondernemingen in…
Lees meer

Nieuwbouw Sitech Services op Brightlands Chemelot Campus

22-06-2017
Brightlands Chemelot Campus realiseert voor Sitech Services een nieuw kantoorgebouw op de campus in Sittard-Geleen. Dit…
Lees meer
Pagina 1 / 119
LED werkt samen met:
laden...