Jaarconferentie Techniekpact 26 juni in Hilversum

datum: 09-06-2017

Vanuit Brainport Network is veel aandacht voor de gevraagde competenties van medewerkers voor de toekomst. In de commissie arbeidsmarktaanpak met Ton Wilthagen als voorzitter wordt hierop voorgesorteerd met onder meer het arbeidsmarktsdashboard en landelijk geagendeerd in het Techniekpact. Met het laatste rapport van de OECD en in de jaarconferentie van het Techniekpact van 26 juni gaan we er verder mee aan de slag.

OECD-rapport: leercultuur essentieel voor individueel en nationaal succes

Geef topprioriteit aan het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten van werkenden, zodat zij op de werkvloer kunnen doen waar ze goed in zijn. Werk aan een sterke leercultuur bij individuen, arbeidsorganisaties en opleidingsinstellingen en zorg dat iedereen de vaardigheden heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Deze drie topprioriteiten noemt de OECD in haar Skills Strategy Diagnostic report: Netherlands . De SER pakt de handschoen op en vraagt alle betrokkenen om tot een gezamenlijke actieagenda te komen om verdere uitwerking te geven aan de aanbevelingen. Dit kan leiden tot een nationaal akkoord waarin overheden, sociale partners, onderwijsinstellingen en andere stakeholders werken aan een sterke leercultuur.

Topprioriteiten voor Nederland

Volgens de OECD doet Nederland het ten opzichte van andere landen goed, maar er is zeker ruimte voor verbeteringen. Dat is ook nodig vanwege de snelle technologische ontwikkelingen en de grotere dynamiek op de arbeidsmarkt. De OECD noemt drie topprioriteiten voor Nederland:
1. Stimuleer de ontwikkeling en betere benutting van vaardigheden en talenten van iedereen. Vooral kwetsbare groepen met lage skills niveaus hebben volgens de OECD aandacht nodig. Onder hen bevinden zich bijvoorbeeld circa 2 miljoen mensen die niet de basisvaardigheden hebben om te lezen, te rekenen en gebruik te maken van computers, sociale media en dergelijke.
2. Stimuleer het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten op de werkplek, onder andere door werkplekken zo in te richten dat werkenden zich verder kunnen ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door taken te rouleren of teams meer verantwoordelijkheden te geven. Dit is niet alleen nodig om de productiviteit en concurrentiekracht van bedrijven te versterken, maar ook om plezier in het werk en duurzame inzetbaarheid te vergroten.
3. Bevorder een sterke leercultuur in Nederland. Blijven leren en ontwikkelen is cruciaal om te slagen in de loopbaan. Dat besef is nog niet overal stevig genoeg doorgedrongen, bij individuen niet, bij arbeidsorganisaties niet en bij opleidingsinstellingen niet. Hier valt nog veel te winnen.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Een goede en arbeidsmarktrelevante opleiding is belangrijk, maar niet genoeg. Wendbaar zijn, weerbaar zijn. Dat is van doorslaggevend belang, zowel op de arbeidsmarkt als in de samenleving. Het vermogen om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen gedurende je hele (levens)loopbaan is cruciaal om mee te kunnen doen.”

Gezamenlijke aanpak

Om de Nederlandse ambities te realiseren is volgens de OECD een gezamenlijke aanpak nodig van alle betrokkenen. Veel van de kansen om resultaten verder te verbeteren, bevinden zich namelijk in maatschappelijke domeinen waarin de overheid een beperktere invloed heeft. Daarom is collectieve actie volgens de OECD misschien wel de grootste uitdaging voor Nederland. Voor een betere ontwikkeling en benutting van vaardigheden moeten overheden, individuen, sociale partners, aanbieders van onderwijs en andere betrokken partijen samen verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk in actie komen. Een nationaal akkoord kan de basis vormen voor de uitwerking van een strategie voor Nederland.

“Nu horen we het ook eens van anderen”, aldus Mariëtte Hamer. “We moeten nu echt aan de slag. De tijd van denken en schrijven is voorbij. Actie is geboden.”

Achtergrond en aanleiding

In een dynamische economie en arbeidsmarkt worden skills steeds belangrijker. Daarom ontwikkelde het kabinet samen met de SER een nationale skills-strategie. De OECD ondersteunde dit proces met het skills strategy framework dat eerder is toegepast in onder andere Noorwegen en Oostenrijk. Dit framework biedt een strategische benadering bij het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van skills en het verder versterken van het skills-systeem.  

Jaarconferentie Techniekpact 26 juni
Brainport Network vertegenwoordigt Zuidoost-Nederland in het landelijk Techniekpact. De jaarconferentie vindt dit jaar plaats in Hilversum.

In het mediahart van Nederland, waar traditionele en digitale media moeiteloos in elkaar overgaan en ICT en techniek de hoofdrol spelen, vindt de Jaarconferentie 2017 van het Nationaal Techniekpact plaats. Op maandag 26 juni zullen alle deelnemers in Studio 21 op het Media Park in Hilversum voorbij 2020 naar de wereld van technologie kijken. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Samen in gesprek over de toekomst

Wat zijn de competenties en vaardigheden die nodig zijn onze economie te laten groeien en Nederland sterk en veerkrachtig te houden? Welke aanpassingen vragen de technologische innovaties van het onderwijs? En welke rol moeten bedrijven spelen om het onderwijs optimaal te laten aansluiten op de toekomstige arbeidsmarkt? Aan de hand van goede voorbeelden uit het landsdeel gaan we hierover tijdens de Jaarconferentie Techniekpact 2017 in gesprek met elkaar.

Programma

De inloop van de jaarconferentie is vanaf 11.30 uur met lunchbuffet, waarna de bijeenkomst om 12.30 uur plenair wordt geopend. Hierna gaan alle deelnemers in sessies uiteen. De dag wordt plenair afgesloten en het glas wordt gezamenlijk geheven tijdens een netwerkborrel.
Meer informatie over het programma, de sessies, de sprekers en de mogelijkheid aan te melden vindt u hier: techniekpact.nl/congres

Eerdere berichten:

Seminar Beyond Industrie 4.0: Towards Autonomous Smart Services

15-08-2017
This seminar will be presented by Prof. Dr. Wolfgang Wahlster, Scientific Director and CEO of the German…
Lees meer

Bouw je eigen chatbot

15-08-2017
Op 5 september a.s. organiseert IBM bij BISS een workshop over IBM Watson. Tijdens deze workshop leert u hoe eenvoudig…
Lees meer

Limburg Business Development Fonds investeert in online productienetwerk Batchforce (Openplus)

15-08-2017
De innovatieve applicatie Batchforce biedt een online productienetwerk voor CNC-frezen/draaien en 3D-metaalprinten.…
Lees meer

Venture Expert Matchmaking Day for Techruption

11-08-2017
On September 6 the Brightlands Innovation Factory is introducing a new Incubation Program for Techruption at the Smart…
Lees meer

LED jaarverslag 2016: 'LED is de overlegtafel van economisch Zuid-Limburg'

10-07-2017
“Elke strategie is zo goed als de uitvoering ervan. Juist nu het goed gaat in Zuid-Limburg moeten we doorpakken en…
Lees meer
Pagina 1 / 122
LED werkt samen met:
laden...