Concreet resultaat

LED levert een bijdrage aan de groei-ambities (8,5 miljard extra omzet en 17.000 extra banen) van Zuid-Limburg. Deze worden gerealiseerd door grote ondernemingen, het MKB, de campussen en door samenwerkingsinitiatieven die LED aanjaagt en ondersteunt.

Ondersteuning en aanjagen door LED van samenwerkingsinitiatieven leverde in de periode 2011-2015 op:

  • Circa 80 gestimuleerde projecten
  • Investering LED € 5,4 miljoen 
  • Investering derden circa € 22,3 miljoen


Op grond van de prognoses kunnen we een inschatting maken van het effect van alle projecten waar LED een bijdrage aan levert:

  • extra omzet: € 958 miljoen
  • extra R&D-investeringen: €134 miljoen
  • bereik leerlingen/studenten: 34.142
  • werkgelegenheidseffect: 1.730 arbeidsplaatsen


(LET OP: deze cijfers gaan niet over de totale groei van de economie van Zuid-Limburg, maar uitsluitend over de bijdrage die LED daaraan levert. De groei tot nu toe van grote ondernemingen, MKB-bedrijven en de campussen is substantieel en de prognoses voor de komende jaren zijn veelbelovend.)

Zuid-Limburgse economie groeit 2x zo hard als de rest van Nederland

Uit recente cijfers over de regionale economie in 2015 blijkt dat de Zuid-Limburgse economie op stoom komt:

De groei van het BRP (cijfers CBS) is in 2015 5,4%, 2,2 maal het nationaal gemiddelde en 2 maal de groeicijfers van Eindhoven (toch het toonbeeld voor groei en innovatie in NL);
De groei van de werkgelegenheid is in 2015 bijna een factor 5 hoger dan het nationaal gemiddelde;
Zuid-Limburg is de enige regio in Nederland waar de werkloosheid vanaf 2010 gedaald is met 1,5% per jaar.

Voorzitter Jos Schneiders van LED: “Met het programma Brainport2020 werd de stip op de horizon geplaatst. Samen hebben we de schouders eronder gezet. De realisatie van BP2020 levert een bijdrage aan de groei-ambities (€ 8,5 miljard extra omzet en 17.000 extra banen) van Zuid-Limburg. Deze worden gerealiseerd door grote ondernemingen, het MKB, de campussen en door samenwerkingsinitiatieven die LED aanjaagt en ondersteunt. Alleen al met de project-investeringen die LED financieel ondersteunt (ruim € 5 miljoen) wordt bijgedragen aan het creëren van 1.750 nieuwe arbeidsplaatsen (hetgeen overigens een fantastische multiplier is). Deze cijfers gaan niet over de totale groei van de economie van Zuid-Limburg, maar uitsluitend over de bijdrage van de via LED ondersteunde projecten. Als we de groei tot nu toe van grote ondernemingen, de MKB-bedrijven, de campussen en de onderzoekinstellingen samenvoegen, dan is dat substantieel en de prognoses voor de komende jaren zijn veelbelovend. De hierboven genoemde cijfers spreken voor zich. Dit een compliment aan allen die daaraan meegewerkt hebben; ook de gemeenten Heerlen en Vaals. 

De seinen staan op groen, maar we zijn er nog lang niet. Onze regio staat nog voor enkele belangrijke opgaven zoals Euregio, MKB, arbeidsmarktparticipatie. Daar zetten we de komende jaren dus ook fors op in.”
(LED's Monday, 14-11-2016)

 

LED werkt samen met:
laden...