Zuid-Limburg heeft potentie! Potentie om uit te groeien tot een Europese topregio. Om deze ambitie waar te maken wordt er samengewerkt op basis van een triple-helix aanpak. LED (Limburg Economic Development) is in dit geheel de startmotor van de economische ontwikkeling van Zuid-Limburg. 

LED is een ‘onderkoepelende’ netwerkorganisatie die verbindingen legt en processen aanjaagt onder het motto: samenwerking, focus en passie. De verbindingen worden gelegd tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en Provincie. Door deze verbindingen werkt iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid samen aan één en hetzelfde programma.

LED is in 2012 door de Zuid-Limburgse gemeenten opgericht als instrument voor het gezamenlijke economische beleid. Gemeenten dragen 6 euro per inwoner bij aan het budget. 

LED

video preview

De meerwaarde van Triple-Helix

Zuid-Limburg is één economie, de transformatie is in gang gezet en alle partijen werken samen. Samen hebben we als ambitie om 'van Limburg de meest welvarende provincie van Nederland te maken!' (coalitie-akkoord 2015).

De Provincie investeert fors in de structuurversterking van de economie. De Zuid-Limburgse gemeenten voeren gezamenlijk economisch beleid en bedrijfsleven innoveert en investeert. Samen zetten we de schouders onder een gezamenlijke agenda.
Deze triple-helix samenwerking werpt vruchten af. Van techniekonderwijs op de basisschool, via het nieuwe MBO-Techniekcollege naar het CHILL-Opleidingslab en de nieuwe bèta-mastersopleidingen op Chemelot. Of neem de Citydeal met de Rijksoverheid om gezamenlijk grensvraagstukken aan te pakken. Of het majeure IBA-programma waarmee Parkstad een inhaalrace realiseert.

Doelgericht bouwen aan de Brightlands community (óók de regio wordt er beter van)

Brightlands profileert zich als een open innovation community. Een ecosysteem waarin wetenschappers en ondernemers, grote ondernemingen, MKB’ers, start-ups en studenten samenwerken aan de oplossingen voor de grote uitdagingen van onze tijd. Maar hoe ontstaat zo’n community? Gebeurt dat vanzelf? Vraagt het actief beleid? Hoe belangrijk is community-vorming eigenlijk? En… wat levert het de regio op? We vragen het Astrid Verberne, Community Development Manager Brightlands Chemelot Campus. Lees verder

LED Challenging meeting

Op 11 oktober 2017 vindt er weer een Challenging Meeting plaats, waarbij verrassende nieuwe ideeën gepitcht kunnen worden. Zoekt u nog financiering voor uw idee? Doe dan mee en dien uw projectvoorstel vóór 11 september 2017 in. 

Het projectvoorstel indienen kan hier

LED werkt samen met:
laden...