Aangenaam!

‘Economische Samenwerking Zuid-Limburg’ is de naam die in plaats komt van ‘Limburg Economic Development. Met deze naamswijziging wordt de nieuwe fase op het gebied van economische samenwerking in onze regio gemarkeerd. De bestuurssamenstelling is aangepast, de gemeenten hebben meer grip op de organisatie en het triple helix karakter blijft bestaan. Onder leiding van de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen wordt de komende weken gewerkt aan de nadere invulling van de samenwerking. De nieuwe website van ESZL zal gaandeweg worden gevuld. De nieuwe samenwerking bouwt voort op het fundament van LED. Alle informatie over de projecten en activiteiten van LED staat op deze website. Voor meer informatie over ESZL verwijzen wij graag naar de website van ESZL.

Monitor Economie Zuid-Limburg: regio zit in de lift, maar we zijn er nog niet

De Zuid-Limburgse economie is in 2016 anderhalf keer zo snel gegroeid als het Nederlands gemiddelde. Bijna alle verkeerslichten staan op groen; alleen de oplopende tekorten op de arbeidsmarkt kunnen de sinds 2014 ingezette groei remmen. Dit blijkt uit de Economische Monitor Zuid-Limburg van Limburg Economic Development, mede gebaseerd op recente CBS-cijfers.

Anderhalf keer zo snel als landelijk

Net als in 2015 groeide de economie van Zuid-Limburg in 2016 aanzienlijk sneller dan het landelijk gemiddelde. Het Bruto Regionaal Product per inwoner van Zuid-Limburg is in 2016 anderhalf keer zo snel gegroeid als het gemiddelde landelijke groeicijfer. Het Bruto Regionaal Product per inwoner van Zuid-Limburg evenaart dat van de nationaal koploper: de regio Eindhoven. 

Lees verder en bekijk de monitor met grafieken.

Samen werken aan de economie van Zuid-Limburg: triple helix als basis van succes

De Zuid-Limburgse gemeenten ondersteunen de groei van de economie, samen met het bedrijfsleven en het onderwijs. Die samenwerking heet Limburg Economic Development. LED is de overlegtafel van economisch Zuid-Limburg; een unieke coalitie, want iedereen doet mee. De sleutelwoorden van de gezamenlijke aanpak zijn: verbinden, aanjagen en zichtbaar maken. Samen zetten wij de lijnen uit, wij jagen initiatieven aan en wij beoordelen en ondersteunen projectvoorstellen. 

Bijna 100 projecten

Het budget van Limburg Economic Development wordt gevormd door een bijdrage van de gemeenten op basis van 6 euro per inwoner per jaar. LED kent een kleine werkorganisatie, het grootste deel van het budget gaat naar het ondersteunen van samenwerkingsprojecten. Inmiddels ondersteunen de Zuid-Limburgse gemeenten via LED bijna 90 projecten. Stuk voor stuk samenwerkingsprojecten van meerdere partijen, zoals het MKB, de ROC’s, de Universiteit Maastricht, gemeenten, het primair onderwijs en Zuyd Hogeschool. De totale som van de projectbegrotingen is bij de start van de projecten bijna 30 miljoen euro, waarvan zo’n 20% via LED door de gemeenten wordt bijgedragen. Het uiteindelijke totale effect van de projecten is vele malen groter.

 

 

Marc Cootjans, Zuid-Limburgse Rabobanken

Marc Cootjans

"LED is een unieke coalitie."

 

 

 

 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 Cover

Download het jaarverslag hier

LED werkt samen met:
laden...