LED

video preview

LED doet appèl aan gemeenten voor verdere samenwerking

In de week van 7 november 2016 besloten de gemeenteraden van Vaals en Heerlen tijdens de begrotingsbehandelingen plotseling te stoppen met hun bijdrage aan LED. Beide gemeenten zijn nauw betrokken bij LED, vandaar dat nader overleg wordt gevoerd over de wijze waarop Heerlen en Vaals een rol kunnen blijven spelen in de gezamenlijke economische opgave van Zuid-Limburg. Tegelijk bleek vorige week dat andere gemeenten tijdens de begrotingsbehandelingen onomwonden hun steun aan LED uitspraken. De gemeentebesturen van Maastricht en Sittard-Geleen dringen aan op samenwerking en hanteren daarbij de deelname aan LED als uitgangspunt. Wethouder Gerry Jacobs van Eijsden-Margraten: “Wij willen een betrouwbare partner zijn, bovendien levert LED aantoonbaar extra werkgelegenheid op.” 

Sterke positie in mondiale concurrentie
Voorzitter Jos Schneiders van LED: “De inspanning die alle partijen de afgelopen jaren geleverd hebben, begint vruchten af te werpen. Net nu moeten we doorpakken om die initiatieven duurzaam te verankeren in de economie van de regio. Het optimaliseren van de samenwerking moet centraal staan. Het gaat er immers om samen de economische structuur te versterken en daardoor een sterke positie in te nemen in de mondiale competitie. Daarbij dienen we de mouwen op te stropen om samen verder te gaan.” De voorzitter doet een appèl aan de gemeenten om in gezamenlijkheid door te zetten.

Gemeenten onderstrepen noodzaak tot samenwerking
Vrijdag jongstleden is overleg gevoerd door de burgemeesters van de drie grote Zuid-Limburgse steden en de wethouders Economische Zaken. De noodzaak van economische samenwerking werd door de 3 gemeenten onderstreept; voor Maastricht en Sittard-Geleen is LED daarbij het uitgangspunt. Na afloop werd een gezamenlijke verklaring uitgebracht (lees hier).

Verklaring LED 
Naar aanleiding van het overleg tussen de 3 gemeenten bracht Limburg Economic Development een verklaring uit met een oproep tot samenwerking, juist nu het economisch beter gaat (lees hier). De verklaring bevat tevens een uitvoerige analyse van de economische ontwikkeling in Zuid-Limburg, mede gebaseerd op recent gepubliceerde CBS-cijfers. Daaruit blijkt dat Zuid-Limburg in 2015 ruim 2x zo snel groeit als de rest van Nederland.
(LED's Monday, maandag 14-11-2016)


Zuid-Limburg heeft potentie! Potentie om uit te groeien tot een Europese topregio. Om deze ambitie waar te maken wordt er samengewerkt op basis van een triple-helix aanpak. LED (Limburg Economic Development) is in dit geheel de startmotor van de economische ontwikkeling van Zuid-Limburg. Een gezonde economische ontwikkeling is afhankelijk van vier voorwaarden: technology, business, people en basics. Iedereen  is nodig om vanuit diezelfde agenda op die terreinen voortgang te boeken.

LED is een ‘onderkoepelende’ netwerkorganisatie die verbindingen legt en processen aanjaagt onder het motto: samenwerking, focus en passie. De verbindingen worden gelegd tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en Provincie, door deze verbindingen werkt iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid samen aan één en hetzelfde programma.

Hardnekkige knelpunten zetten we om in speerpunten. De speerpunten die als leidraad dienen voor LED van 2016-2020, vindt u hier.

De organisatie van LED is lean & mean. Het bureau bestaat uit een handvol mensen. Het netwerk eromheen beslaat de volledige breedte van Zuid-Limburg. Zowel het bestuur als de diverse programmacommissies bestaan uit een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en Provincie.

Alle neuzen dezelfde kant op

Zuid-Limburg is één economie, de transformatie is in gang gezet en alle partijen werken samen. Samen hebben we als ambitie om 'van Limburg de meest welvarende provincie van Nederland te maken!' (coalitie-akkoord 2015).

De Provincie investeert fors in de structuurversterking van de economie. De Zuid-Limburgse gemeenten voeren gezamenlijk economisch beleid en bedrijfsleven innoveert en investeert. Samen zetten we de schouders onder een gezamenlijke agenda.
Deze triple-helix samenwerking werpt vruchten af. Van techniekonderwijs op de basisschool, via het nieuwe MBO-Techniekcollege naar het CHILL-Opleidingslab en de nieuwe bèta-mastersopleidingen op Chemelot. Of neemd e Citydeal met de Rijksoverheid om gezamenlijk grensvraagstukken aan te pakken. Of het majeure IBA-programma waarmee Parkstad een inhaalrace realiseert.

LED Challenging meeting

Op 11 oktober 2017 vindt er weer een Challenging Meeting plaats, waarbij verrassende nieuwe ideeën gepitcht kunnen worden. Als u mee wilt doen, dient uw projectvoorstel vóór 11 september 2017 ingediend te worden. 

Het projectvoorstel indienen kan hier

Zoek je hulp met ondernemen?

Limburg Economic Development is er voor jou, met kennis, contacten en financiering. Met behulp van onze commissies bepalen we samen wat jouw unieke project nodig heeft. Lees meer over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor ondersteuning en op welke wijze je een aanvraag kunt indienen.

Meer info

 

LED werkt samen met:
laden...