Zuid-Limburg heeft potentie! Potentie om uit te groeien tot een Europese topregio. Om deze ambitie waar te maken wordt er samengewerkt op basis van een triple-helix aanpak. LED (Limburg Economic Development) is in dit geheel de startmotor van de economische ontwikkeling van Zuid-Limburg. Een gezonde economische ontwikkeling is afhankelijk van vier voorwaarden: technology, business, people en basics. Iedereen  is nodig om vanuit diezelfde agenda op die terreinen voortgang te boeken.

LED is een ‘onderkoepelende’ netwerkorganisatie die verbindingen legt en processen aanjaagt onder het motto: samenwerking, focus en passie. De verbindingen worden gelegd tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en Provincie, door deze verbindingen werkt iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid samen aan één en hetzelfde programma.

Hardnekkige knelpunten zetten we om in speerpunten. De speerpunten die als leidraad dienen voor LED van 2016-2020, vindt u hier.

De organisatie van LED is lean & mean. Het bureau bestaat uit een handvol mensen. Het netwerk eromheen beslaat de volledige breedte van Zuid-Limburg. Zowel het bestuur als de diverse programmacommissies bestaan uit een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en Provincie.

LED Challenging meeting

Op 22 maart 2017 vindt er weer een Challenging meeting plaats, waarbij verrassende nieuwe ideeën gepitcht kunnen worden. Als u mee wilt doen, dient uw projectvoorstel vóór 15 februari 2017 ingediend te worden. 

Het projectvoorstel indienen kan hier

Op 11 oktober 2017 vindt de daaropvolgende Challenging Meeting plaats. Wilt u hieraan deelnemen, dan dient u vóór 11 september 2017 uw projectvoorstel in te dienen. 

Ambities Zuid-Limburg 2020

  1. Toppositie in Europa
  2. 8,5 miljard extra omzet
  3. 17.000 nieuwe banen
  4. vrijwel geen werkeloosheid meer

Zoek je hulp met ondernemen?

Limburg Economic Development is er voor jou, met kennis, contacten en financiering. Met behulp van onze commissies bepalen we samen wat jouw unieke project nodig heeft. Lees meer over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor ondersteuning en op welke wijze je een aanvraag kunt indienen.

Meer info

 

LED werkt samen met:
laden...