Zuid-Limburg heeft potentie! Potentie om uit te groeien tot een Europese topregio. Om deze ambitie waar te maken wordt er samengewerkt op basis van een triple-helix aanpak. LED (Limburg Economic Development) is in dit geheel de startmotor van de economische ontwikkeling van Zuid-Limburg. 

LED is een ‘onderkoepelende’ netwerkorganisatie die verbindingen legt en processen aanjaagt onder het motto: samenwerking, focus en passie. De verbindingen worden gelegd tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en Provincie. Door deze verbindingen werkt iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid samen aan één en hetzelfde programma.

LED is in 2012 door de Zuid-Limburgse gemeenten opgericht als instrument voor het gezamenlijke economische beleid. Gemeenten dragen 6 euro per inwoner bij aan het budget. 

LED

video preview

De meerwaarde van Triple-Helix

Zuid-Limburg is één economie, de transformatie is in gang gezet en alle partijen werken samen. Samen hebben we als ambitie om 'van Limburg de meest welvarende provincie van Nederland te maken!' (coalitie-akkoord 2015).

De Provincie investeert fors in de structuurversterking van de economie. De Zuid-Limburgse gemeenten voeren gezamenlijk economisch beleid en bedrijfsleven innoveert en investeert. Samen zetten we de schouders onder een gezamenlijke agenda.
Deze triple-helix samenwerking werpt vruchten af. Van techniekonderwijs op de basisschool, via het nieuwe MBO-Techniekcollege naar het CHILL-Opleidingslab en de nieuwe bèta-mastersopleidingen op Chemelot. Of neem de Citydeal met de Rijksoverheid om gezamenlijk grensvraagstukken aan te pakken. Of het majeure IBA-programma waarmee Parkstad een inhaalrace realiseert.

Het laatste nieuws vanuit LED

Het project EuregioBizz beoogt het ondernemen over de grens te stimuleren. De focus ligt op netwerken en acquisitie. EuregioBizz is een initiatief van Gonny en Rob Essers en Judith Eurlings en wordt door de gemeente ondersteund. Ook LED levert een bijdrage aan dit project.

Ondernemers krijgen als het ware een roadmap die kan bestaan uit advies, hulp bij praktische zaken en promotie over de grens. Daarnaast krijgt het platform een online magazine waarin ondernemers veel informatie vinden over ondernemen in het buitenland, aangevuld met praktijkervaringen van ondernemers. 

EuregioBizz startte tijdens het jaarlijkse netwerkevent voor ondernemers, op 5 april jongstleden in Eijsden-Margraten. Tijdens dit event deelden ondernemers met ervaring over de grens hun ervaringen. Tevens werd het boek GO van Armand Vliegen over grensoverschrijdend ondernemen gepresenteerd, dat vol staat met ervaringsverhalen en tips. Eijsden-Margraten telt circa 2.000 0ndernemers. 

Nieuwsoverzicht LED

LED Challenging meeting

Op 11 oktober 2017 vindt er weer een Challenging Meeting plaats, waarbij verrassende nieuwe ideeën gepitcht kunnen worden. Zoekt u nog financiering voor uw idee? Doe dan mee en dien uw projectvoorstel vóór 11 september 2017 in. 

Het projectvoorstel indienen kan hier

LED werkt samen met:
laden...